Grad Trebinje
Izdvojeno Video Hercegovina

Za pola vijeka na desetine područnih škola u Hercegovini zatvoreno (VIDEO)

Da li zbog društvenih, ekonomskih, socioloških ili kulturoloških kretanja, uslova života ili nečeg drugog, već decenijama Hercegovina, uostalom, kao i mnogi drugi krajevi, ostaje bez stanovništva.

Posebno se lomi “preko leđa sela”, koje je, u posljedičnom nizu, najprije ostalo bez mladih i đaka.

Glavni udarac, ako ćemo optuživati istoriju, zadat je racionalizacijom škola početkom sedamdesetih godina, kao posljedicom industrijalizacije. Tada je, gotovo preko noći, više desetina seoskih škola zatvoreno.

Tačnog broja nema. Erozija je, s manje ili više intenziteta, nastavljena do danas.

Komentar