Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Za prevare na tenderima do deset godina zatvora

SARAJEVO – Agencija za javne nabavke BiH predlaže da se dopuni Krivični zakon BiH kojim bi se prevare u postupcima javnih nabavki kažnjavale i do deset godina zatvora.

Tako za odgovorno lice u preduzeću ili preduzetnika koji dostavi ponudu zasnovanu na lažnim podacima, ili ponudu utemeljenu na zabranjenom dogovoru te ako učini bilo koju nezakonitost sa ciljem da utiče na donošenje konačne odluke, traži se novčana kazna i šest mjeseci do pet godina zatvora.

Ako je krivičnim djelom pribavljena imovinska korist ili prouzročena značajna materijalna šteta u nabavci većoj od milion maraka, predlaže se kazna od jedne do dest godina robije i novčano od 1.000 do 5.000 KM.

Za pravno lice, ovim prijedlogom može se izreći kazna od 5.000 pa do čak 50.000 KM.

Učinilac koji dobrovoljno otkrije da se ponuda zasniva na lažnim podacima ili na nedozvoljenom dogovoru sa ostalim ponuđačima, ili da je preduzeo druge protivpravne radnje u namjeri da utiče na donošenje odluka naručioca prije nego što on donese odluku o izboru ponude, može se blaže kazniti ili osloboditi od kazne”, stoji u prijedlogu.

Odgovornosti nije oslobođen ni ugovorni organ, koji sprovodi nabavku.

Onima za koje se utvrdi da su pogodovali ili sklopili ugovor sa ponuđačem čija je ponuda u suprotnosti s uslovima iz tenderske dokumentacije, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina i novčanom kaznom od 1.000 KM do 5.000 KM.

I njima, kao i privrednicima prijeti deset godina robije za veću štetu ili materijalnu korist u nabavkama od preko milion maraka.

Kaznom od šest mjeseci do pet godina i novčano, kazniće se službena ili odgovorna osoba koja iskoristi položaj ili prekorači ovlaštenja ili ne obavi dužnosti, a izvrši pogodovanje u davanju, preuzimanju ili ugovaranju poslova za svoju djelatnost ili djelatnost osoba s kojima je interesno povezana”, navodi se u prijedlogu dopuna Krivičnog zakona BiH.

Iz Agenciji, obrazlažući svoje zahtjeve navode da je u praksi evidentna pojava manjeg broja ponuđača, davanja lažnih podataka, podjele tržišta i fiktivnih ponuda.

Navode da ponuđači sklapaju dogovore fingirajući nadmetanje, dogovaraju se oko snižavanja cijena čime druge istiskuju iz postupka, usput narušavajući konkurenciju.

Kažu da su aktivnosti po ovom pitanju pokrenuli početkom oktobra ove godine te da će ministarstvu pravde BiH uskoro uputiti pisanu inicijativu.

Agencija će prijedlog krivične odredbe dostaviti na stručno mišljenje i svim organima i institucijama, koji mogu doprinijeti kvalitetnijem i adekvatnijem finalnom tekstu inicijative”, kažu oni.

Podsjećaju kako se ova ideja našla u prijedlogu Zakona o javnim nabavkama, ali da su nadležna ministarstva sugerisala da se pomenuta odredba izostavi iz tog zakona, a da se inicira izmjena Krivičnog zakona, što će sada i učinili.

Prijedlog dopune se nalazi na njihovom sajtu, a oni pozivaju cjelokupnu javnost da dostavi svoje prijedloge i sugestije.

Rok za dostavu sugestija, komentara, prijedloga je 1. decembar.

TIBiH pozdravljaju inicijativu , ali su skeptični

U organizaciji Transparency International BiH pozdravljaju odluku Agencije da inicira izmjene zakona.

Napominju da slične odredbe postoje u krivičnim zakonima Republike Srpske i Brčko Distrikta dok to nije slučaj u Federaciji BIH i državnom nivou, ali da je broj procesuiranih jako mali.

Svjesni su da samo propisivanje neće imati efekta, ako se institucije ne uključe sa porketanjem istraga i podizanjem optužnica.

Sam zakon koji inicira Agencija je dosta dobro formulisan i omogućava da se procesuiraju i odgovorna lica u ugovornim organima i ponuđači dok recimo u Krivičnom zakonu RS za to posebno krivično djelo može se kazniti samo ponuđač. Dakle same izmjene su dobre i nadamo se da će biti usvojene ali bez reforme pravosuđa teško da ćemo imati pomaka kada je u pitanju suzbijanje koprupcije u ovoj oblasti”, kazao je za CAPITAL portparol TI BiH Srđan Traljić.

CAPITAL: D. Tovilović

Komentar