Grad Trebinje
Trebinje

Za pronatalitetnu politiku i pomoć porodici grad izdvaja oko pola miliona KM

Iz trebinjskog gradskog budžeta će, i pored pandemije virusa korona, biti izdvojena velika sredstva za pronatalitetnu politiku i pomoć porodici, koja će u ovoj godini iznositi blizu pola miliona maraka direktnih ulaganja, počev od vantjelesne oplodnje, preko doznaka za djecu bez roditelja, djecu iz ruralnih krajeva, ali i bračne parove.

Gradonačelnik Mirko Ćurić kaže da se sve radi u svrhu podrške porodice, kao osnovne zajednice svakog društva, a samim tim i podrške rađanju i djeci, kao najprioritetnijoj kategoriji stanovništva.

“Ni do sada se nije dešavalo da odbijemo bilo koju molbu roditelja za pomoć djeci, bilo da je u pitanju liječenje, obrazovanje ili nešto treće, i tako će biti i ubuduće, makar se snalazili na bilo koji način da se djeci obezbijedi normalan rast i razvoj”, ističe Ćurić.

On napominje da su u ovogodišnjem gradskom budžetu planirana sredstva u visini od 60.000 maraka na ime doznaka za vantjelesnu oplodnju, dok Udruženje porodica sa problemom steriliteta “Bebe” može aplicirati i na javni poziv za projekte udruženja građana iz oblasti zdravstveno-invalidske zaštite.

Osim toga, doznake za novorođenčad iznose 110.000 KM, za djecu bez jednog ili oba roditelja 45.000 maraka, a za djecu iz ruralnih područja 75.000 KM.

Ćurić dodaje da je možda i najponosniji na činjenicu što je, iako Udruženje “Bebe” nema direktan grant u budžetu grada Trebinja, jednoglasna odbornička odluka bila da se doznake za vantjelesnu oplodnju povećaju sa prošlogodišnjih 30.000 KM, na 60.000 KM, zbog velikog interesovanja, odnosno povećanog broja korisnika, ali, srećom, i povećanog broja novorođenčadi.

“Za školsku 2020/2021. odobrena je pomoć za 146 djece koja pohađaju neko od područnih odjeljenja osnovnih škola i djecu koja imaju mjesto prebivališta u ruralnim područjima, a nemaju područno odjeljenje osnovne škole u mjestu prebivališta, a s početkom nove školske godine ide i raspisivanje novog konkursa”, precizirao je Ćurić.

Kaže da se na sličan način isplaćuje i odobrena pomoć za 34 djece bez jednog ili oba roditelja koji su redovni učenici osnovne ili srednje škole u gradu Trebinju, te da od nove školske godine takođe ide i novi konkurs, dok se za stipendije studenata izdvaja oko 150.000 maraka svake školske godine, na šta je grad Trebinje takođe izuzetno ponosan.

Iz lokalne kase su obezbijeđena i sredstva kao početni vid podsticaja za sklapanje braka, tako da je u 2020. godini isplaćeno 71.225 KM, po ovoj odluci.