Grad Trebinje
Republika Srpska

Zaduženost po stanovniku 3.035 KM: Povećan iznos kredita građanima Srpske

Kreditna zaduženost po glavi stanovnika kod banaka u Republici Srpskoj iznosi 3.035 KM i povećana je za oko 400 KM u odnosu na 2020. godinu.

Ovo su podaci Agencije za bankarstvo RS, koji su posljednje podatke objavili za treći kvartal 2022. godine.

– Prema posljednjoj objavi Zavoda za statistiku Republike Srpske, broj stanovnika u Republici Srpskoj je 1.128.309, a ukupan iznos kredita datih stanovništvu iznosi 3.425.500.000 КM, što daje kreditnu zaduženost po stanovniku u iznosu od 3.035 КM. Na kraju 2021. godine ovaj iznos je bio 2.861 КM – kažu u Agenciji za bankarstvo RS.

Ukupni krediti dati stanovništvu, koje su plasirale banke iz Republike Srpske i organizacioni dijelovi banaka sa sjedištem u Federaciji BiH koji posluju na području Republike Srpske, sa stanjem iznose 3,8 milijardi КM i veći su za 194,6 miliona KM ili 5,4 odsto u odnosu na kraj 2021. godine.

Najveći dio kredita odnosi se na opštu potrošnju – oko 2,5 milijardi КM i veći su za 110,7 miliona KM ili 5 odsto u odnosu na kraj 2021. godine.

Prema namjenskoj strukturi kredita plasiranih stanovništvu za opštu potrošnju, nenamjenski gotovinski krediti čine 91,4 odsto i veći su za 104,5 miliona КM ili 5 odsto.

Značajnije su se povećali krediti za kupovinu robe široke potrošnje za 5,8 miliona КM ili 18 odsto, a smanjili su se lombardni krediti i krediti za kupovinu automobila u odnosu na kraj 2021. godine.

srpskainfo.com

Komentar