Grad Trebinje
Republika Srpska

Đokić smatra da treba mijenjati Izborni zakon “U njegovu izradu moraju biti uključene političke partije”

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić izjavio je da je potpuno saglasan sa tim da treba mijenjati i unapređivati postojeći Izborni zakon BiH.

Đokić smatra da isti podstiče korupciju na različite nacine, kao i da se ovom pitanju treba pristupiti krajnje ozbiljno i sistematično jer se njime moraju iskorijeniti mnoge političke anomalije, nelogičnosti i zloupotrebe volje građana, koje su nažalost i dalje moguće kroz postojeći zakon.

– Izmjene Izbornog zakona moraju biti u interesu građana i demokratije. Postoje mnogobrojni, evidentni problemi koji su proistekli iz postojećeg stanja koje je narušilo povjerenje građana u izborni i postizborni proces i samu demokratiju u BiH. Svi smo svjesni tih činjenica koje više ne možemo ignorisati – kaže Đokić

Samim tim, on smatra da za početak, osnovne i najvažnije izmjene moraju ići u pravcu da političke partije budu jedini vlasnici osvojenih mandata, a ne pojedinci.

– U suprotnom ćemo se i dalje suočavati sa stalnim političkim trgovinama i kalkulacijama korumpiranih pojedinaca, koji zarad sopstvenih interesa narušavaju ukazano povjerenje svojih partija koje su ih kandidovale i građana koji su ih podržali na izborima. Na taj način se direktno izvrgava volja građana, narušava demokratija i demokratski proces i sasvim je jasno i razumljivo da se u takvoj situaciji glasači osjećaju izigrano i iznevjereno. Moramo stati tome u kraj – rekao je Đokić.

On je još dodao da bi se na taj način spriječilo dalje usitnjavanje političke scene i zatvorila vrata političkoj korupciji, čime bi mnogi „preletačevići“ bili kažnjeni i poslati u prošlost, što bi omogućilo zdraviji razvoj političkih odnosa u budućnosti.

Naglasio je da samo političke partije, kao demokratsko izabrani predstavnici naroda, imaju legitimitet odlučivati o izmjenama Izbornog zakona BiH. Socijalistička partija zahtijeva da se pod hitno uspostavi dijalog o promjenama Izbornog zakona.

– U njegovu izradu moraju biti uključene političke partije. Nažalost, oko svih bitnijih pitanja za funkcionisanje BiH, primijeti se uticaj eksternih i skrivenih interesa međunarodne zajednice i drugih aktera, što nije u interesu građana – kazao je Đokić.

Dodao je da se mora prestati sa političkim spekulacijama.

– BiH mora napraviti iskorak i početi sama rješavati svoje probleme, uz dogovor svih njenih naroda. Spremni smo na razgovor, uvažavamo različita mišljenja, i stručne javnosti, nevladinog sektora, relevantnih institucija i organizacija i drugih političkih partija- izjavio je Đokić.

Naveo je da što prije moramo doći do novog Izbornog zakona, koji će biti rezultat konsenzusa svih naroda BiH i njihovih legitimno izabranih predstavnika.

-Dakle, izmjene zakona mogu donijeti samo narodni predstavnici u nadležnom zakonodavnom organu, u kojem izabrane političke partije imaju većinsku podršku građana. Svaki drugi vid nametanja ovog i drugih rješenja, doveo bi do novih problema u BiH, te do dalje demokratske i političke krize, što nije nikome u interesu – poručio je Đokić.