Grad Trebinje
Republika Srpska

Iz UNDP poručuju: Nismo donirali 204.900 PCR testova Institutu za javno zdravstvo RS

UNDP je uputio saopštenje povodom medijskog izvještavanja o nabavci PCR testova u kome se kaže da nisu donirali 204.900 PCR testova Institutu za javno zdravstvo RS.

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

– Povodom nedavnog medijskog izvještavanja u vezi nabavki PCR testova, UNDP želi korigovati netačne navode.

UNDP je u potpunosti posvećen pružanju podrške Bosni i Hercegovini kad je to najpotrebnije kroz upravljanje sredstvima naših donatora i partnera s najvećim profesionalizmom i dužnom pažnjom.

U vezi sa navodima o neregularnosti procesa nabavke želimo naglasiti da UNDP slijedi i u Bosni i Hercegovini primjenjuje sopstvena korporativna pravila i procedure nabavki, osmišljena i implementirana u skladu sa principima „vrijednosti za novac”, pravičnosti, integriteta, konkurentnosti i transparentnosti. Detaljni propisi i procedure nabavki su dostupni javnosti na internetu

Navod da je 204.900 PCR testova donirano je činjenično netačan, jer je UNDP isporučio 204.900 PCR testova Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u periodu od aprila 2020. do avgusta 2021. godine. Od ukupno isporučenih 204.900 PCR testova, 179.000 je finansirano sredstvima Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (te ne predstavljaju donaciju), dok je 25.900 finansirano sredstvima donatora.

Prije zaključivanja ugovora za nabavku PCR testova, ponuđeni PCR testovi su prolazili kroz dvostruku provjeru kvaliteta i prihvatljivosti. Jedan od zahtjeva u okviru tenderskih procedura je bio da dobavljač i test budu registrirani kod Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Opšta specifikacija PCR-a koja se uobičajeno koristi u nabavci temelji se na standardima WHO-a i potvrđuju je krajnji korisnici prije objavljivanja tendera. U obzir za nabavku dolazili su samo testovi koji su ili bili na listi odobrenih testova od strane SZO ili su prošli UNDP-ovu obaveznu provjeru od strane zdravstvenih stručnjaka koji se nalaze u Jedinici za globalno zdravlje (Global Health Unit).

Svako, uključujući osoblje UNDP, dobavljače, partnere i širu javnost, može dostaviti navode o eventualnim nepravilnostima u radu direktno UNDP-ovoj Nezavisnoj kancelariji za revizije i istrage, koristeći javno dostupne kontakte

(https://www.undp.org/content/undp/en/home/accountability/audit/office-of-audit-and-investigation.html#report). Svi navodi se ispituju i, gdje je to prikladno, istražuju u cjelosti.

Informacije o UNDP nabavkama i ugovorima, kao i nazivi kompanija sa kojima su ugovori za usluge ili robe potpisani su dostupne svim građankama i građanima na globalnoj stranici UNDP Transparency, prenosi vrbasmedia.