Grad Trebinje
Trebinje

Logoraši u novim prostorijama

Predstavnici Udruženja logoraša regije Trebinje uručili su danas plaketu i medaljon gradonačelniku Trebinja Mirku Ćuriću, u znak zahvalnosti za podršku Udruženju u proteklom periodu.

„Ovo Udruženje ima izuzetan značaj za RS jer baštini istinu i čuva dokaze o stradanju Srba u logorima u BiH i Republici Hrvatskoj. Oni su u svojim zahtjevima ponekad veoma skromni i grad Trebinje će svakako im pomoći. Pored ovih redovnih poslova, Grad će pomoći i eventualno snimanje novog dokumentarnog filma o zločinima nas Srbima i njihovoj torturi u logorima“, istakao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Predstavnici Udruženja logoraša, Anđelko Nosović na republičkom i Vukan Kovač, na regionalnom nivou zahvalili su se gradskoj administraciji koja je u kratkom roku riješila pitanje smještaja Udruženja koje je nedavno, zbog gradnje novog stambenog bloka ostalo bez svojih dosadašnjih prostorija.

Kako nam je rekao Vukan Kovač, predsjednik Udruženja logoraša regije Trebinje, ovo udruženje trenutno broji oko 400 članova, a u odnosu na 2004. godinu  kada je osnovano, zbog raseljavanja ali i smrti pojedinih članova broj je manji za oko šest stotina.

Radio Trebinje