Grad Trebinje
Republika Srpska

Milionska imovina bez pokrića

Policija Srpske pojačala je finansijske kontrole sa ciljem otkrivanja nelegalno stečene imovine, a pod lupom se samo lani našlo više desetina osoba čija je imovina procijenjena na nekoliko miliona maraka.U izvještaju Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) RS za prošlu godinu, koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine krajem maja, navedeno je da je policija postupala u 142 istrage i provjere, odnosno u 27 finansijskih istraga, pet krivičnih i 110 provjera na utvrđivanju nelegalno stečene imovine. Broj istraga i provjera koje se odnose na nelegalno stečenu imovinu veći je za 2,2 odsto nego godinu ranije.

– Podneseno je 27 izvještaja nadležnim tužilaštvima od kojih se 18 odnosi na finansijske istrage, dok se dva izvještaja odnose na počinjena krivična djela, a sedam o preduzetim mjerama i radnjama – navedeno je u izvještaju MUP-a.

Takođe su izvršene finansijske provjere 136 osumnjičenih povezanih fizičkih i pravnih lica.

– Predloženo je i određivanje privremene mjere oduzimanja radi obezbjeđivanja pokretne i nepokretne imovine vrijedne 13,41 miliona maraka – podaci su MUP-a.

Blokirana imovina procijenjena je na 165.430 maraka, dok utvrđena nesrazmjera vrijednosti imovine sa zakonitim prihodima doseže 7,04 miliona KM.

– Vrijednost blokirane, privremeno i trajno oduzete imovine u datom periodu nije moguće svaki put tačno iskazati u izvještajima, jer se u zavisnosti od odluke suda dešava da imovina koja je blokirana prelazi u privremeno ili trajno oduzetu – podvukli su u MUP-u.

Odlukom Vlade RS još u septembru 2020. godine kao Kancelarija za oduzimanje imovine određeno je Odjeljenje za finansijske istrage i pranje novca Uprave kriminalističke policije MUP-a. Time je ispunjena jedna od ključnih preporuka Evropske komisije o članstvu BiH u EU i pratećeg analitičkog izvještaja, kao i obaveza usklađivanja domaćeg sa zakonodavstvom EU.

Kancelarija je zadužena da omogući praćenje i identifikaciju nelegalno stečene imovine nakon počinjenog krivičnog djela i ostale imovine povezane sa kriminalom koja može postati predmet oduzimanja po naredbi nadležnog sudskog organa u toku krivičnog postupka. Kancelarija je zadužena i za podnošenje zahtjeva i razmjenu podataka između nadležnih domaćih i stranih tijela u svrhu sprovođenja traganja, istraživanja i utvrđivanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom. Republika Srpska je time bila prva u BiH koja je preduzela ovaj korak i uspostavila pomenutu kancelariju u okviru procesa unapređenja kapaciteta u borbi sa organizovanim kriminalom.

Projekti

Policija Srpske učestvuje i u projektu jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanje regionalne saradnje u oduzimanju imovine, upravljanju i ponovnoj upotrebi. Taj projekat sprovodi OSCE Sekretarijat Misije u Beču i lani je održano nekoliko sastanaka u vezi sa tom temom.

Glas Srpske

Komentar