Grad Trebinje
Region

Od 1. jula 2021. ukida se roming na zapadnom Balkanu

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju Majlinda Bregu izjavila je da je potpisivanje Sporazuma o snižavanju cijena rominga na zapadnom Balkanu u aprilu 2019. predstavljalo istorijsko postignuće i jedan od glavnih rezultata Digitalne agende za zapadni Balkan, koja je predanost i povjerenje u regionalni dijalog stavila na ispit, dok je ujedno donijela konkretne koristi građanima.

Na sastanku Radne grupe zapadnog Balkana za politiku rominga koji je održan jučer, Bregu je rekla da je uvjerena sam da će region opet imati rezultate i da će, kada se pandemija okonča, građani uživati sve pogodnosti regiona bez rominga.

– Režim „rominga kao kod kuće“ na zapadnom Balkanu od 1. jula 2021. znači korak bliže snižavanju cijena rominga sa Evropskom unijom – dodala je Bregu.

Na sastanku je navedeno da su troškovi rominga između zapadnog Balkana i Evropske unije ogromni i nisu zasnovani na tržišnim uslovima. Zbog izuzetno velikih troškova rominga, građani regiona istu uslugu plaćaju četiri puta više nego građani Evropske unije.

– Naš naredni korak je snižavanje cijena rominga između zapadnog Balkana i Evropske unije, za šta će biti potrebna puna predanost svih uključenih aktera, a posebno telekom operatera, kao i jednako važna tehnička podrška Evropske komisije, Generalne direkcije za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije i Generalne direkcije za susjedstvo i pregovore o proširenju, te najviših zvaničnika iz regiona – naglasila je Bregu.

Šef odjela u Generalnoj direkciji za komunikacione mreže, sadržaje i tehnologije David Ringrose rekao je da je regionalna saradnja pravi put za ostvarivanje rezultata za građane zapadnog Balkana, a puna provedba Sporazuma o snižavanju cijena rominga u regionu prvi korak ka snižavanju cijena između Evropske unije i zapadnog Balkana.

Šefica sektora u Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširenju Alessandra Sgobbi dodala je da je potrebno održati pozitivan zamah i nadovezati se na uspjehe Vijeća za regionalnu saradnju, jer je snižavanje cijena rominga između zapadnog Balkana i EU nešto što region može približiti jedinstvenom tržištu Evropske unije.

Na sastanku koji je organizovao RCC okupili su se predstavnici Evropske unije, ministarstava zaduženih za informacione i komunikacione tehnologije i regulatornih tijela iz regiona koji su razgovarali o trenutnom statusu provedbe regionalnog Sporazuma o snižavanju cijena rominga, kao i o budućim koracima ka snižavanja cijena rominga između EU i zapadnog Balkana.

U prvim mjesecima provedbe regionalnog Sporazuma o snižavanju cijena rominga došlo je do povećanja prenosa podataka u romingu u cijelom regionu, kao i značajnog smanjenja troškova rominga, i to između 83 i 96 posto, što je pomoglo u pripremama za ukidanje rominga na zapadnom Balkanu do kojeg bi trebalo doći 1. jula 2021. zapadni Balkan bez rominga i snižavanje cijena rominga sa Evropskom unijom dio je programa zajedničkog regionalnog tržišta, na šta su se lideri zapadnog Balkana obavezali na samitu u Sofiji u novembru 2020.

Vijeće za regionalnu saradnju će na transparentan i sveobuhvatan način pomoći u cijelom procesu pripreme koraka ka snižavanju cijena rominga između Evropske unije i zapadnog Balkana, uključujući i olakšavanje održavanja regionalnih konsultacija sa svim relevantnim akterima, saopćeno je iz RCC-a.