Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

“Putevi RS” planiraju rehabilitaciju 416 km puteva (SPISAK dionica)

Putevi Republike Srpske“ raspisali su prije dva dana tendere kojima traže izradu projekata za rehabilitaciju više putnih pravaca u Srpskoj u ukupnoj dužini 416 kilometara.

Procijenjeno je da projekti rehabilitacije, koji će biti urađeni za putne pravce, koštaju oko 624.000 maraka bez PDV-a ili 730.080 KM sa uračunatim porezom.

Najduža dionica, čija se rehabilitacija planira, je putni pravac Vrba – Trebinje, a najkraća Karakaj – Divič.

 1. Putni pravac Vrba – Trebinje u dužini ≈ 87 km (vrijednost projekta 130.500 KM bez PDV)
 2. Putni pravac granica RS/FBiH (Trnovo) – Brod na Drini 2 u dužini ≈ 46 km (vrijednost projekta 69.000 KM bez PDV)
 3. Putni pravac Rogatica – Višegrad u dužini ≈ 46 km (vrijednost projekta 69.000 KM bez PDV)
 4. Putni pravac Klašnice – Banja Luka u dužini ≈ 30 km (vrijednost projekta 45.000 KM bez PDV)
 5. Putni pravac Šamac – Lončari u dužini ≈ 26 km (vrijednost projekta 39.000 KM bez PDV)
 6. Magistralni put Novi Grad 2 – Kostajnica u dužini ≈ 26 km (vrijednost projekta 39.000 KM bez PDV)
 7. Magistralni put Kostajnica – Kozarska Dubica 1 u dužini ≈ 24 km (vrijednost projekta 36.000 KM bez PDV)
 8. Magistralni put dionica Pale – Podgrab – granica RS/FBiH (Prača) u dužini ≈ 22 km (vrijednost projekta 33.000 KM bez PDV)
 9. Regionalni put Bratunac 3 – Fakovići u dužini ≈ 22 km (vrijednost projekta 33.000 KM bez PDV)
 10. Magistralni put Višegrad 4 – Dobrun – granica BiH/RS (Vardište) u dužini ≈ 20 km (vrijednost projekta 30.000 KM bez PDV)
 11. Magistralni put granica RS/FBiH (Lepnica) – Lončari – granica RS/FBiH (Blaževac) u dužini ≈ 18 km (vrijednost projekta 27.000 KM bez PDV)
 12. Magistralni put Donje Caparde – Karakaj 2 u dužini ≈ 16 km (vrijednost projekta 24.000 KM bez PDV)
 13. Regionalni put Čatrnja – Nova Topola u dužini ≈ 15 km (vrijednost projekta 22.500 KM bez PDV)
 14. Magistralni put granica RS/FBiH (Ustikolina) – Foča – Brod na Drini 1 u dužini ≈ 12 km (vrijednost projekta 18.000 KM bez PDV)
 15. Magistralni put Karakaj – Divič u dužini ≈ 6 km (vrijednost projekta 9.000 KM bez PDV)

Podsjećamo, „Putevi RS“ su ranije, kako je CAPITAL pisao, tražili višemilionske kredite za rehabilitaciju puteva.

Nakon nekoliko propalih pokušaja da se zaduže za stotine miliona maraka, „Putevi“ su konačno krajem 2020. godine dobili garancije Vlade RS i sklopili ugovore sa više banaka zaduživši se za oko 110 miliona maraka.

Tada je navedeno da će se kredit koristiti za investiciona ulaganja.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan