Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

SAD i EU i dalje bez dogovora o sankcijama prema političarima u BiH

SAD i EU još nisu uspjele postići dogovor o koordinisanom nastupu kada su u pitanju sankcije prema političarima i drugim pojedincima iz BiH za koje se ocijeni da negativno doprinose borbi protiv korupcije u BiH, saznaju “Nezavisne novine”.

Od nekoliko sagovornika upućenih u razgovor, koji je u ponedjeljak sa ambasadama Njemačke, Italije, Nizozemske, Austrije, Velike Britanije i Švedske organizovala Ambasada SAD, a za koji je iz Ambasade SAD saopštenje izdato tek u petak, rečeno nam je da su zemlje primile k znanju planove SAD, ali da je veći dio razgovora protekao u koordinaciji mjera usmjerenih na suzbijanje korupcije u BiH, a ne na sankcije. 

Iz Ambasade SAD saopšteno je da je razgovarano o “sredstvima, metodama i najboljim primjerima iz prakse koji će obezbijediti da korumpirani pojedinci snose odgovornost za svoja djela radi bolje budućnosti za sve građane BiH”.  

“Ambasada SAD u Sarajevu obavezala se da će sa partnerima koji zagovaraju isti cilj povećati obim razmjene informacija u vezi sa aktivnostima korumpiranih pojedinaca i tako otežati korumpiranim pojedincima u BiH da prisvajaju nezakonito stečena sredstva i investiraju ih u inostranstvu, da će podržati sve lidere u borbi protiv korupcije u BiH, uključujući državne službenike, istraživačke novinare i predstavnike civilnog društva, te da će u javnom prostoru nastaviti svoje zalaganje za borbu protiv korupcije i protiv njenog negativnog uticaja u BiH”, naglašeno je u saopštenju. 

Sudeći prema zvaničnom saopštenju, mjere će se odnositi na poništavanje postojećih ili odbijanje izdavanja novih viza, kako poslovnih, tako i turističkih, za putovanja u SAD onim pojedincima koji su umiješani u korupciju.

Iz Ambasade Njemačke su za “Nezavisne novine” istakli da korupciju takođe vide kao jedan od najvećih problema u BiH, i da dijele procjenu da borba protiv korupcije i u smislu približavanja EU treba da bude u centru reformskih procesa. 

“Na spomenutom sastanku smo učestvovali u interesu razmjene informacija i mišljenja”, rekla je za “Nezavisne novine” Lea Katarina Turm, šefica Odjeljenja za kulturu, medije i protokol Ambasade Njemačke. 

Iz Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva su nam saopštili da je ta zemlja predana borbi protiv korupcije u BiH, u partnerstvu sa onima koji dijele tu predanost.

“Potpuno se slažemo sa SAD i drugim našim partnerima po pitanju potrebe da se radi više na promoviranju transparentnosti i sprečavanju korumpiranih pojedinaca da izvuku korist iz svojih kriminalnih aktivnosti, te da se pruži podrška onima koji rade na iskorjenjenju korupcije. Podržavamo stabilnost i dobro upravljanje u BiH putem različitih aktivnosti koje su nam na raspolaganju.  Koristimo sankcije kada i gdje ocjenimo da će biti najučinkovitije, na osnovu dokaza, i usmjereno ka onima koji su odgovorni za ozbiljnu korupciju”, naglasili su oni. 

Iz Ambasade Kraljevine Nizozemske saopšteno je “Nezavisnim novinama” da se čvrsto bore protiv korupcije u BiH.

“U potpunosti se slažemo sa SAD i našim partnerima da mora postojati više barijera koje sprečavaju korumpirane pojedince da imaju koristi od nje. Potrebna je veća podrška pojedincima i grupama angažovanim u borbi protiv ove pojave”, rekli su u ovoj amabasadi.

SAD su zasad jedina zemlja koja je pripremila listu sankcija, a, kako saznajemo, ima i spisak sa otprilike petnaestak imena koja su prošla postupak odobravanja sankcija na nivou oko stotinak različitih tijela u administraciji SAD, koje su spremne za aktiviranje u svakom trenutku.

Nekoliko sagovornika iz EU, čije zemlje jesu raspoložene da EU koordiniše sankcije, reklo nam je da u ovom trenutku nije realno da EU usvoji konsenzus u vezi s ovom temom, a postavljaju pitanje svrsishodnosti i efektivnosti sankcija koje bi se sprovodile na nivou individualnih zemalja EU.  Umjesto toga, kako saznajemo, pažnja se usmjerava na jačanje integriteta pravosuđa kroz Visoki sudski i tužilački savjet BiH i ohrabrivanje tužilaca i sudija da se hrabrije uhvate u koštac s političkom korupcijom na svim nivoima, te da bi takvo pravosuđe dobilo svu neophodnu podršku najjačih i najuticajnijih zemalja. Jedna od opcija koja nam je spomenuta je da bi se sankcije mogle kombinovati sa pravosudnim procesima koji bi ukazali na korupciju na nivou političkih predstavnika i privrednika, ali da o tome u EU još nije direktno razgovarano.

Nezavisne