Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Zbog kršenja ljudskih prava mladi odlaze iz BiH

Ustav Bosne i Hercegovine proklamuje da država i oba entiteta osiguravaju najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava i temeljnih sloboda.Međutim, u praksi se nerijetko, krše brojna ljudska prava, tako da mladi, na čijoj bi se kreativnosti trebala zasnivati budućnost Bosne i Hercegovine sve češće, zbog toga, odlaze iz zemlje.

Svim osobama na području Bosne i Hercegovine je osigurano da uživaju ljudska prava i temeljne slobode bez diskriminacije prema polu, rasi, boji kože, jeziku, vjeroispovijesti, političkom i drugom opredjeljenju, te nacionalnom ili društvenom porijeklu. Međutim, u praksi, nerijetko, nije tako.

ALEKSANDAR ŽOLJA, Helsinški parlament građana Banja Luka

„Država sve više krši,naročito,politička prava koja se tiču osnovnih političkih sloboda.To je pravo na okupljanje,na mišljenje,udruživanje i pravo na političko djelovanje koji su sada pod veoma velikim pritiskom počevši od Pravde za Davida npr.u Banjaluci,najave kantonalnog zakona o javnom redu i miru,naši zakoni o javnom redu i miru te najava zakona o kriminalizaciji klevete i zakona o registru NVO koji,takođe,zadiru u ustavom zagarantovana prava i BiH i Republike Srpske.“

Vrlo često su na udaru i ekonomsko-socijalna prava građana Bosne i Hercergovine.

 JASMINKA DŽUMHUR, ombudsmen BiH

„Neriješeno pitanje koordinacije,odnosno,ne implementiranje Zakona o ministarstvima koji obavezuje ministarstva da vrše koordinaciju između entiteta,Brčko distrikta rezultira činjenicom da građani uživaju neujednačeno ekonomsko socijalnna prava na teritoriji BiH.“

Predstavnici nevladinog sektora smatraju da se osim institucija, pitanjem ljudskih prava aktivno trebaju baviti i građani.

U cilju stvaranja okruženja usmjerenog na budućnost prioritet treba dati obrazovanju mladih, poručuju iz institucije Ombudsmena Bosne i Hercegovine.

JASMINKA DŽUMHUR, ombudsmen BiH

„U svakodnevnom životu,sve veći broj slučajeva vršnjačkog nasilja ali i generalno nasilja među djecom ukazuje da negdje pravimo pogrešne korake. Djeca su naša budućnost.To su one generacije koje treba da otvore perspektive ovog društva i ako ne promijenimo pristup prema toj generaciji, a imajući u vidu da smo jako stara populacija,i da je prosječna starost bosanskohercegovačkog društva 43,1 godina,onda zaista trebamo da budemo zabrinuti za društvo.“

Mladi, čini se, nemaju dovoljno strpljenja da se situacija u društvu promijeni pa sve češće budućnost vide izvan granica BiH.

(BHT) 

Komentar