Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Diana Kajmaković suspendovana sa pozicije državnog tužioca

Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se Diana Kajmaković udaljava od vršenja dužnosti zamjenika glavnog tužioca i tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Odlučujući po zahtjevu Ureda disciplinskog tužioca VSTV-a BiH za privremeno udaljenje od vršenja dužnosti zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Prvostepena disciplinska komisija donijela je odluku kojom se Diana Kajmaković udaljava od vršenja dužnosti zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, od dana donošenja odluke 31.10.2022. godine, pa do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka pokrenutog disciplinskom tužbom Ureda disciplinskog tužioca od 21.10.2022. godine.

Disciplinska komisija VSTV-a BiH se, prilikom donošenja odluke, rukovodila činjenicom da su ostvareni zakonom predviđeni uslovi iz člana 77. tačke (c) i (d) Zakona o VSTV-u BiH za diskreciono privremeno udaljenje, iz razloga što je podnesena disciplinska tužba sa prijedlogom da se tužena oglasi odgovornom i razriješi sa dužnosti zamjenika glavnog tužioca i tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, za radnje koje su obzirom na rukovodnu funkciju koju obavlja, takve prirode da se odgovornost tužene ne bi na pravilan i objektivan način mogla utvrditi bez udaljenja tužene od vršenja dužnosti u Tužilaštvu Bosne i Hercegovine tokom disciplinskog postupka.

Budući da tužena obnaša dužnost zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH smatra da vođenje disciplinskog postupka, uz istovremeno obavljanje rukovodne dužnosti, ugrožava kredibilitet navedene pravosudne institucije te da je u cilju objektivnog i vjerodostojnog utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti konkretnog slučaja, a posebno zbog interesa javnosti i obezbjeđenja pravičnog disciplinskog postupka, opravdano da se Diana Kajmaković, zamjenik glavnog tužioca Tužilaštva BiH privremeno udalji od vršenja dužnosti do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka.

Ovom odlukom Prvostepena disciplinska komisija VSTV-a BiH ni na koji način ne prejudicira niti može utjecati na ishod ovog disciplinskog postupka.

Ured disciplinskog tužioca VSTV-a BiH podnio je prije 10 dana disciplinsku tužbu protiv tužiteljice Diane Kajmaković, čime je pokrenut disciplinski postupak protiv imenovane.

Tužba je podnesena zbog sljedećih disciplinskih prekršaja, propisanih članom 57. Zakona o VSTV:

  • Korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe
  • Miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili potcjenjivanja njihovih aktivnosti
  • Ponašanje u sudu ili tužilaštvu i izvan suda ili tužilaštva koje šteti ugledu tužilačke funkcije
  • Bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva

SAD su inače 26. septembra sankcionisale Kajmaković, tereteći je za teška krivična djela, a osim toga njeno ime je pominjano i u aplikaciji Sky koju su kriminalci koristili za nezakonite radnje.

Komentar