Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

DO BRŽEG OPORAVKA: Ko ima pravo na medicinsku rehabilitaciju odnosno banjsko liječenje?

Građani Republike Srpske koji su preležali infekciju virusa korona i zbog teže kliničke slike bili na bolničkom liječenju, od novembra, na prijedlog svog ljekara pulmologa, pneumoftiziologa ili infektologa imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju odnosno banjsko liječenje u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i pravo na obnovu tog liječenja u trajanju od još 14 dana.

Ovu novinu saznali smo od Valerije Lakić, rukovodioca Fonda za zdravstveno osiguranje filijale Trebinje, koja je istakla da je Fond zdravstva Republike Srpske omogućio produženu medicinsku rehabilitaciju svojim osiguranicima prateći aktuelnu epidemiološku situaciju, a sve u cilju da osiguranici nakon preležanog virusa korona dobiju što kvalitetniju zdravstvenu njegu.

„Osiguranici koji su prebolovali korona virus i bili na bolničkom liječenju treba da se obrate svom ljekaru gde dobijaju uputnicu za rehabilitaciju u trajanju do 28 dana. Dužina trajanja medicinske rehabilitacije zavisi od zdravstvenog stanja osiguranika koje se utvrđuje od strane nadležnog ljekara. U slučaju da je osiguranik otpušten kući sa rehabilitacijom te se naknadno javi potreba za obnovom rehabilitacije, potrebno je podnijeti novi zahtjev o kome odlučuje komisija Fonda. Inače, u skladu Pravilnikom Fonda zdravstvenog osiguranja o produženoj medicinskoj rehabilitaciji, osiguranik se bez komisijskog odlučivanja upućuje na rehabilitaciju u specijalizovane ustanove, poput ‘Zotovića’ (za oboljenja i stanja predviđena Pravilnikom), dok se u drugom rehabilitacionom centru, poput Banje Vrućice u Tesliću, osiguranici upućuju na rehabilitaciju na osnovu odluka komisije Fonda. Osiguranici oboljeli od korona virusa su oslobođeni plaćanja participacije, uključujući i za rehabilitaciju, samo je važno da porodični ljekar na uputnicima naznači da je riječ o pacijentu koji je oslobođen plaćanja participacije“, pojasnila je Valerija Lakić i još jednom napomenula da dok traje vanredna situacija u Republici Srpskoj svim građanima (čak i neosiguranim) je obezbijeđena zdravstvena zaštita u javnim zdravstvenim ustanovama.

Branka Draskovic.JPG (272 KB)

Na Valerijine riječi se nadovezala Branka Drašković, direktorica Doma zdravlja koja nam je rekla da se Trebinjci uveliko raspituju kod porodičnih ljekara kako da ostvare ovo pravo.

„Dakle, kao što je rekla direktorica trebinjske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja, prva rehabilitacija nakon bolničkog liječenja ide do 28 dana i tu je dovoljna uputnica doktora porodične medicine, koju on daje na osnovu otpusne liste iz Bolnice, gdje je taj prijedlog dao neko od ljekara pulmologa, pneumoftiziologa ili infektologa. To važi za ‘Zotović’. Za obnovu rehabilitacije tj. ako neko treba da produži rehabilitaciju ili da je ponovi za izvjesno vrijeme, treba ponovo nalaz specijaliste sa iscrpnim izvještajem i preporukom za rehabilitaciju, ali tada se ide na komisiju Fonda zdravstva. Za boravak u Banji Vrućici se u svakom slučaju mora na komisiju Fonda“, istakla je Branka Drašković i dodala da ljekari u timovima porodične medicine u Domu zdravlja upućuju svakog pacijenta, koji dođe sa otpusnim pismom, kako da ostvare ovo pravo zarad bržeg oporavka.

Inicijativom besplatne medicinske rehabilitacije odnosno besplatnog banjskog liječenja Republika Srpska je stala rame uz rame sa najrazvijenijim evropskim zemljama kada je u pitanju korona virus.

ELEKTRONSKE KARTICE

Uskoro (već u februaru?! op. aut.) će svi osiguranici imati elektronske kartice kako bi ljekari imali na jednom mestu sve podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim obolenjima, terapijama i slično. Ove elektronske kartice će zamijeniti zdravstvene knjižice, a moći će se preuzeti u poslovnicama Fonda zdravstva.

NOVINE U FONDU

„U Fondu zdravstvenog osiguranja je izmjenom postojećeg Pravilnika došlo do proširenja prava korisnika, odnosno povećan je broj oboljenja za koje je sada moguće ostvariti pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to iz oblasti pulmološke i kardiovaskularne rehabilitacije,te lokomotornog sistema. Takođe, novina je i da od ovog novembra svi osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga mogu da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su ugradili stent ili imali neki drugi operativni zahvat na srcu“, dodala je Valerija Lakić i posebno naglasila da je izmjenom Pravilnika omogućeno i da djeca do 15 godina starosti, a koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitaciju, u izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine te da je za to potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja.

Jelena Danilović/Radio Trebinje

Povezane vijesti

VUKANOVIĆ DOMINIRA Hercegovački poslanici shvatili značaj društvenih mreža

admin

Doktorica Drašković o fotografiji na kojoj pacijent prima infuziju na ulici: To nam služi na ponos!

admin

Od početka godine u Trebinju 18 novih slučajeva karcinoma dojke: APEL ŽENAMA DA IDU NA PREGLEDE

admin

Banjsko liječenje za osiguranike koji su preležali virus korona

admin