Grad Trebinje
Obrazovanje i nauka

Gdje možete da proverite da li fakultet koji želite da upišete ima akreditaciju

Na području Srbije trenutno je akreditovano 11 privatnih univerziteta, odnosno jedan više u poređenju sa prethodnom godinom. U jeku upisne groznice budućim brucošima važno je da znaju koji fakulteti imaju akreditaciju i da li će njihova diploma biti priznata

Na sajtu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, budući studenti mogu da nađu vodič, gde mogu da provere da li su njihovi studentski programi akreditovani.

Zaključno sa sednicom koja je održana 12. maja ove godine, na teritoriji naše zemlje akreditovano je 11 privatnih univerziteta. Period važenja akreditacije iznosi sedam godina.

U poređenju sa prethodnom godinu imamo jedan privatni univerzitet više koji je akreditovan, a kada se govori o fakultetima u okviru njih, novina je na primer Fakultet za civilno vazduhoplovstvo Univerziteta „Megatrend“.

Kada se govori u poređenju sa prošlom godinom, osim pomenutih novina, ostalo je sve gotovo isto.

Tako su na Univezitetu “Singidunum” akreditovane studije pri tom univerzitetu, ali i Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, te Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija – bivši “Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija” – bivši “Poslovni fakultet Valjevo” (PFV), kao i Fakultet za medije i komunikacije.

Na Univerzitetu “Megatrend”, odnosno bivši “Džon Nezbit”, pored studija pri univerzitetu, akreditovani su: Fakultet za kompjuterske nauke, Fakultet za poslovne studije, Pravni fakultet – bivši “Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost” – bivši “Fakultet za državnu upravu i administraciju”, Fakultet za umetnost i dizajn, Fakultet za kulturu i medije, Fakultet za međunarodnu ekonomiju – bivši “Geoekonomski fakultet”, Fakultet za menadžment i sveže akreditovani Fakultet za civilno vazduhoplovstvo.

Akreditaciju ima i Univerzitet “Privredna akademija” i to za sledeće fakultete: Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije “MEF” – bivši “Fakultet za menadžment malih i srednjih preduzeća”, Fakultet društvenih nauka, Farmaceutski fakultet, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Stomatološki fakultet, Fakultet savremenih umetnosti – bivši “Fakultet scenskih i primenjenih umetnosti – Akademija lepih umetnosti”, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe i Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS).

Univerzitet “Edukons” ima akreditovane studije pri unvierzitetu, ali u okviru ove obrazovne ustanove akreditaciju imaju: Fakultet za uslužni biznis, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment i Fakultet za sport i psihologiju TIMS – bivši “Fakultet za sport i turizam (TIMS)”.

Na Univerzitetu “Metropolitan” akreditaciju imaju studije pri univerzitetu, zatim FEFA – bivši “Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju” i Fakultet za primenjenu ekologiju (FUTURA).

Na Univerzitetu „Union“ akreditovani su: Fakultet za pravne i poslovne studije “dr Lazar Vrkatić” – bivša “Visoka škola – Pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić” (transformacija iz visoke škole u fakultet), Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Računarski fakultet i Pravni fakultet.

Akreditaciju ima i Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ i to: studije pri univerzitetu, Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis, Fakultet za menadžment nekretnina, Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Fakultet za sport, Fakultet primenjenih nauka, Fakultet za diplomatiju i bezbednost – bivša “Akademija za diplomatiju i bezbednost”, Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo – bivši “Fakultet za strateški i operativni menadžment, Fakultet za menadžment, Fakultet za poslovne studije i pravo – bivši “FORKUP”, Fakultet za inženjerski menadžment, Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment “Konstantin Veliki” – bivša “Visoka škola strukovnih studija za menadžment u saobraćaju”.

U okviru Univerziteta „Alfa BK“ akreditaciju imaju: studije pri univerzitetu, Fakultet informacionih tehnologija, Fakultet za finansije, bankarstvo i reviziju, Fakultet za strane jezike, Fakultet za ekonomiju i političke nauke, Fakultet za menadžment u sportu i Akademija umetnosti u Beogradu.

Na Evropskom univerzitetu akreditovani su Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment, Fakultet za evropski biznis i marketing i Nova akademija umetnosti.

Akreditaciju za studije pri univerzitetu ima i Univerzitet u Novom Pazaru.

Na listi se nalazi jedan novoakreditovani Univerzitet “MB”, odnosno u okviru njega Akademija klasičnog slikarstva i Poslovni i pravni fakultet – bivši “Fakultet za poslovno industrijski menadžment”.

Komentar