Grad Trebinje
Trebinje

Interaktivni panel za lakšu dostupnost informacija građanima

U zgradi trebinjske Gradske uprave danas je postavljen interaktivni panel na dodir koji će omogućiti brže i efikasnije povezivanje građana i Gradske uprave, te dobijanje informacija o njenom radu, objavljeno je zvaničnom sajtu grada Trebinja.

Riječ je o interaktivnom panelu koji je nabavljen u okviru projekta Regionalnog programa lokalne demokratije na zapadnom Balkanu /ReLOaD/, koji finansira EU, a implementira Razvojni program UN /UNDP/.

Građani će na panelu imati mogućnost da dođu do informacija iz više oblasti, među kojima su i gradske aktuelnosti, javni pozivi, civilno društvo, važni dokumenti, međunarodni programi, ankete.

Panel je spojen na internet mrežu i građanima će biti dostupan tokom radnog vremena Gradske uprave.

SRNA