Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 19.01.2022. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*****

*****

Javna  ustanova  za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece

„NAŠA RADOST” TREBINjE

K O N K U R S

za prijem u radni odnos  na određeno vrijeme

I RADNO MJESTO

– Diplomirani vaspitač predškolske djece – 2 izvršioca, na određeno vrijeme  do 31.07.2022.godine, najmanje godina dana radnog iskustva, sa položenim stručnim ispitom.

OPŠTI  I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

II OPŠTI USLOVI

Kandidat za radno mjesto vaspitača treba da ispunjava slijedeće opšte uslove:

– da je državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine,

– da je punoljetan,

– da je radno sposoban,

– da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih  lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici  ili porodičnoj zajednici i druga krivična djela,

– da se ne vodi u posebnom Registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece,

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, iskorištavanja djece i maloljetnih lica za pornografiju, proizvodnje i prikazivanja dječje pornografije, oduzimanja maloljetnog lica, zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica i nasilja u porodici ili porodičnoj  zajednici  i druga krivična djela.

III Posebni uslovi

1. VSS – Prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent i stečeno  visoko obrazovanje na studijskom  programu  predškolskog  vaspitanja i obrazovanja  ili programu  za obrazovanje vaspitača,

2. da ima  najmanje jednu godinu radnog iskustva sa odgovarajućim stepenom obrazovanja,

3. položen stručni ispit.

IV  POTREBNA DOLUMENTACIJA

Kandidati uz prijavu su dužni  priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa i to:

1. Diplomu- ovjerena foto-kopija,

2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

3. Uvjerenje da se kandidat oslobađa obaveze polaganja stručnog ispita ili da je položio razliku djela ispita u skladu sa pravilnikom kojim se reguliše polaganje stručnog ispita,

4.       Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenja visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena ili ovjerena fotokopija  indeksa,

5.       Uvjerenje izdato od zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih  lica koja traže zaposlenje,

6.       Ovjerena foto-kopija radne knjižice ili uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca,

7.       Uvjerenje o državljanstvu  (ne starije od šest mjeseci),

8.       Izvod iz matične knjige rođenih,

9.       Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti (ne starije od šest mjeseci i prilaže ga  samo izabrani kandidat  nakon izvršenog  izbora  po konkursu, a prije  zasnivanja  radnog odnosa),

10. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

11. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa  uprave  nadležnog  za boračko –invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu  člana porodice poginulog borca Odbrambeno –otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu  iz kategorije  porodice poginulog borca,

12. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

13. Uvjerenje opštinskog/gradskog organa nadležnog za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.  

Uvjerenje o neosuđivanosti i Uvjerenje o podacima iz posebnog Registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja  djece za izabranog kandidata Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje pribavlja službenim putem, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Dana 31.01.2022.godine u 09.00 časova u prostorijama Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul.Svetosavska br.5 obaviće se intervju sa kandidatima koji su dostavili potpune i blagovremene prijave i koji ispunjavaju uslove Konkursa za radno mjesto vaspitača.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju, a ako se ne pojave na intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na Konkurs.

Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje  će spisak kandidata koji ispunjavaju uslove postaviti na oglasnu tablu ustanove, najkasnije tri dana prije zakazanog intervjua.

Rok za podnošenje prijava sa dokazima je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se razmatrati.

Prijave se mogu dostaviti lično ili na adresu Javna ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje, ul. Svetosavska br.5.

***

“LjBILjE doo” LjUBINjE,

K O N K U R S

za prijem na poziciju

REGIONALNI MENADžER PRODAJE ZA PODRUČJE HERCEGOVINE

Opis posla :

Regionalni menadžer prodaje snosi odgovornost za rezultate direktne/terenske prodaje po svim kanalima prodaje na nivou čitave Hercegovačke regije

Zadaci radnog mesta:

–        Odgovoran je za planiranje prodaje kompletnog portfolija proizvoda u koordinaciji sa odgovornim menadžmentom;

–        Unapređenje prodajnih rezultata i pronalaženje novih kupaca u svom regionu, kao i održavanje kontakata sa postojećim kupcima na dodjeljenom regionu s posebnim akcentom na tržišnu izloženost naših proizvoda po objektima (estetika i zastupljenost);

–        Praćenje i ostvarivanje planova prodaje po svim kanalima prodaje (maloprodajni lanci, supermarketi, trgovine, apoteke, ugostiteljski objekti, veledrogerije, piljare, suvenirnice, prodavnice zdrave i organske hrane);

–        Odgovoran da robu prodaje po važećim komercijalnim uslovima kompanije;

–        Vođenje uredne evidencije o kupcima, aktivnostima i rezultatima;

–        Praćenje tržišta i davanje predloga za unapređenje prodaje;

–        Planiranje i realizacija prodajnih i promotivnih aktivnosti;

–        Redovno izveštavanje menadžmenta;

Obrazovanje:

–        Stručna sprema: VŠS, VS, SSS;

–        Vozačka dozvola B kategorije;

Iskustvo:

–        Radno iskustvo od minimum 3 godina u prodaji i distribuciji robe – prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u prodaji proizvoda iz portfolija sličnog Ljekobilju.

–        Poznavanje tržišta istočne i zapadne Hercegovine

–        Odlično poznavanje rada na računaru (MS Office paket);

–        Poželjno poznavanje engleskog jezika;

Kompetentnost:

–        Orijentisanost ka rezultatu;

–        Orijentisanost ka klijentima i dobra poslovna komunikacija;

–        Spremnost za preuzimanje inicijative i dobre pregovaračke sposobnosti;

–        Osoba od povjerenja sa izraženom etikom i integritetom;

–        Analitičke sposobnosti;

–        Timski igrač;

–        Organizovanost i sposobnost određivanja prioriteta;

Zaposlenima nudimo:

–        Profesionalno usavršavanje;

–        Odlične uslove rada;

–        Samostalno obavljanje zadataka sa visokom ličnom odgovornošću;

–        Mogućnost ostvarivanja odlične zarade praćene ostvarenim rezultatima;

MJESTO RADA : Teritorija Hercegovine

Plata i ostali uslove rada se dogovaraju u firmi.

Uz prijavu potrebno je poslati detaljan CV sa fotografijom.

NAČIN APLICIRANjA ZA RADNO MJESTO:

Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: m.vujovic@ljekobilje.rs  ili putem pošte na adresu:  »LjBILjE doo«, Peka Pavlovića bb, 89230 Bileća.

Prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati  sa teritorije BiH.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

***

“LjBILjE doo” LjUBINjE,

K O N K U R S

za prijem na poziciju

DIREKTORA PRODAJE

USLOVI KONKURSA:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 1/16 i 66/2018) potrebno je da kandidati ispunjavaju i sljedeće

POSEBNE USLOVE:

–        Iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima minimum 3 godine;

–        Visoko stručno obrazovanje (ekonomista,  tehnolog, , menadžer,  …)

–        Poznavanje rada na računaru – samostalan rad (MS office paket, internet)

–        Posjedovanje vozačke dozvole “B” kategorije – aktivan vozač

ZADACI DIREKTORA PRODAJE:

–        Osmišljava, planira, organizuje i realizuje prodaju robe u zemlji i inostranstvu

–        Istražuje tržište radi prodaje, istražuje solventnost potencijalnih kupaca i predlaže politiku prodaje

–        Organizuje i kontroliše rad komercijalista i prodajnu mrežu

–        Prati komercijalne i marketinške aktivnosti konkurenata

–        Priprema  ugovore sa kupcima, prati realizaciju  i nadgleda rokove

–        Unapređuje procese i konstantno podiže prodaju

–        Sastavlja redovne sedmične, mjesečne i godišnje izveštaje

–        Pravi analizu prodaje i ostvarenje plana prodaje i provodi druge procese prodaje u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, pravilima i standardima iz ove oblasti

–        Izvršava ostale poslove po nalogu direktora

MJESTO RADA : Teritorija Bosne i Hercegovine

Plata i ostali uslove rada se dogovaraju u firmi.

Uz prijavu potrebno je poslati detaljan CV sa fotografijom.

NAČIN APLICIRANjA ZA RADNO MJESTO:

–        Prijavu sa biografijom koja sadrži osnovne podatke o kandidatu poslati na mail: m.vujovic@ljekobilje.rs  ili putem pošte na adresu:  »LjBILjE doo«, Peka Pavlovića bb, 89230 Bileća.

–        Prijave mogu slati svi zainteresovani kandidati  sa teritorije BiH.

–        Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji uđu u uži izbor. 

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

***

JU CENTAR SREDNjIH ŠKOLA

TREBINjE

KONKURS

ZA PRIJEM PRIPRAVNIKA SA VSS – DJECE POGINULIH BORACA VRS

– Diplomirani biohemičar, biolog i fiziolog – 1 pripravnik, na određeno vrijeme, u trajanju od 12 mjeseci, radi osposobljavanja za samostlno izvođenje vaspitno-obrazovnog rada i pripremanja za polaganje stručnog ispita

Za nastavnika i stručnog saradnika u srednjoj školi može biti izabrano lice koje ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu (Sl.gl. RSbr.1/16 i 66/18) i posebne uslove propisane članom 104. i članom 105. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (Sl.gl. RSbr.41/18) i Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u srednjim tehničkim i srednjim stručnim školama (Sl.gl.RS, br. 29/12, 80/14 i 83/15).

Procedura prijema radnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem  („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 24/19).

Uz prijavu na Konkurs (potpisanu od strane kandidata na kojoj će obavezno biti naznačena adresa stanovanja i kontakt telefon) kandidati su obavezni da dostave sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost opštih uslova Konkursa:

1. Uvjerenje o državljanstvu;

2. Izvod iz matične knjige rođenih;

3. Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti prilaže kandidat nakon što bude odabran na Konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa;

4. Uvjerenje da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, polnog integriteta, zlostavljanja djeteta,polnog i durgog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem;

5. Uvjerenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za  krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, zloupotrebe opojnih sredstava škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa;

6.       Uvjerenje o podacima iz posebnog registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece škola će pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Kandidati su obavezni da dostave i sljedeća dokumenta kojima dokazuju ispunjenost posebnih uslova Konkursa:

–        Uvjerenje o utvrđenom statusu djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske;

–        Ovjerena foto-kopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u četverogodišnjem trajanju sa najmanje ostvarenih 240 EC­TS bodova u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent (uz diplomu priložiti rješenje o priznavanju visokoškolske isprave ukoliko je stečena van Bosne i Hercegovine i Republike Srbije nakon 6. aprila 1992.g.).

Kandidati takođe dostavljaju i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje na osnovu Pravilnika o postupku za prijem u radni odnos u srednjoj školi i načinu bodovanja kriterijuma za prijem:

–        Dodatak diplomi koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena;

–        Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje, nakon sticanja stručne spreme.

Prijavu na Konkurs (sa naznakom na zatvorenoj koverti „Prijava na Konkurs za zapošljavanje za radno mjesto na koje kandidat konkuriše”) i potrebna dokumenta kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: JU Centar srednjih škola Trebinje, Vožda Karađorđa br.1, 89101 Trebinje.

Sa kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, odnosno koji ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa za prijem biće obavljen intervju i stručno testiranje dana 03.02.2022. u 1215 časova u prostorijama JU Centar srednjih škola Trebinje.

Spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa Škola će objaviti na oglasnoj tabli škole 31.01.2022. te se kandidati neće posebno pozivati na testiranje i intervju, odnosno ukoliko se ne pojave u naznačenom terminu smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate ostvarene putem testiranja.

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima. Potvrde i uvjerenja ne smiju biti starija od 6 mjeseci.

Neblagovremene prijave i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove Konkursa neće se razmatrati.

Oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin