Grad Trebinje
Hercegovina

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 19.04.2023. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

******

*******

OSNOVNI SUD U FOČI

JAVNI OGLAS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

 1. REFERENT ZA UPRAVLjANjE PREDMETIMA – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme.

Opšti uslovi:

–        da je državljanin Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske,

–        da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

–        da je punoljetan,

–        da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično đelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,

–        da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.

Posebni uslovi: SSS – srednja stručna sprema društvenog smjera IV stepen, najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pravo prijave na oglas imaju sve osobe koje ispunjavaju navedene opšte  i posebne uslove za obavljanje poslova navedene u ovom oglasu.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): dokaz o stručnoj spremi, dokaz o poznavanju rada na računaru, uvjerenje o radnom stažu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca), ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušten iz organa  državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  Republici Srpskoj odnosno Bosni i Hercegovini i ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Nakon prijema u radni odnos, izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je primljen.

Sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa. Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti neposrednom predajom na pisarnici Osnovnog suda u Foči ili putem pošte na adresu:  Osnovni sud u Foči, ul. Njegoševa s naznakom: „Komisiji za provođenje javnog oglasa za radno mjesto-referent za upravljanje predmetima “

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar