Grad Trebinje
Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 21.06.2023. godine

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 21.06. 2023. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

*************

*************

OSNOVNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

1.  Daktilograf ……………… 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz provjeru i probni rad do tri mjeseca

OPŠTI USLOVI:

l da je državljanin RS,

l da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

l da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

            POSEBNI USLOVI:           

l završena srednja škola, IV stepen stručne spreme,

–     završen najmanje I stepen kursa za kompjutere

            POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

l uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),

l rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),

l uvjerenje da protiv podnosioca prijave nije potvrđena optužnica za krivično djelo (ne starije od 3 mjeseca),

l dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi                                                                                                                                              ,

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršiće se nakon obavljenog testiranja (provjere radnih sposobnosti u kucanju) i intervjua,

Rok i adresa dostave:

Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Osnovnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Stepe Stepanovića br.18, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs”.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

Povezane vijesti

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

Komentar