Grad Trebinje
Trebinje

JU ZZZ RS – Filijala Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 31.05.2023. godine

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

***********

***********

OKRUŽNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS

                    za popunu upražnjenog radnog mjesta na neodređeno vrijeme

  1. Sekretar suda .…………….… 1 (jedan) izvršilac

            OPIS POSLOVA:

           Pomaže predsjedniku suda u obavljanju poslova sudske uprave, po ovlašćenju predsjednika pokreće i sprovodi postupke zbog lakše povrede službene dužnosti radnika, daje inicijativu predsjedniku suda za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radne dužnosti, obavlja administrativne, tehničke i finansijske poslove u sudu i poslove koji su u vezi sa odnosima sa javnošću, te obavlja druge poslove po nalogu predsjednika suda.

OPŠTI USLOVI:

  1. da je državljanin RS ili BiH,
  2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora, najmanje od 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnim organima.

            POSEBNI USLOVI:

  1. Završen pravni fakultet, 5 (pet) godina radnog iskustva u struci i odgovarajuće iskustvo na organizacionim poslovima                                                                        

            POTREBNI DOKUMENTI: (Original ili ovjerene kopije)

  1. uvjerenje o državljanstvu,
  2. rodni list,
  3. dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi i radnom iskustvu.         

          Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, nakon izbora kandidata.

          Izbor između prijavljenih kandidata koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove, izvršit će se nakon provjere stručnih znanja i radne sposobnosti – intervjua sa kandidatima.

          ROK I ADRESA DOSTAVE:

          Sva tražena dokumenta treba dostaviti u roku od 15 dana, od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske”.

          Dokumenti se mogu dostaviti neposredno Okružnom sudu u Trebinju ili putem pošte, na adresu: Ul. Vojvode Stepe Stepanovića br.18, 89101 Trebinje, sa naznakom „Javni konkurs”.

          Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

          Dokumentacija se vraća samo na vlastiti zahtjev.

Povezane vijesti

Želite poslovnu promjenu i izazov? Puno je prilika, nude se odlične satnice, plaćen smještaj, društvene aktivnosti za kolektiv…

admin

Tražite posao? Dubrovački vrtovi sunca nude više pozicija, pogledajte uslove…

admin

Hotel Nar zapošljava sobaricu

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 30.5.2024. godine

admin

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Komentar