Grad Trebinje
Izdvojeno Trebinje

Komercijalna banka traži direktora filijale Trebinje

Direktor Filijale Trebinje u Komercijalnoj banci AD u Banja Luka – 1 izvršilac
Osnovne dužnosti:

 • Rukovodi radom filijale, kao i agencije ukoliko postoji u sklopu filijale i organizuje poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, aktima Banke i odlukama organa Banke; 
 • Sagledava i prati ispunjenje zadatih ciljeva i preduzima aktivnosti za ispunjenje i unapređenje istih; 
 • Sarađuje sa drugim organizacionim dijelovima Banke, nadležnim rukovodiocem za koordinaciju rada filijala i nadležnim direktorima po poslovima iz oblasti rada sa pravnim i fizičkim licima; 
 • Predlaže mjere za otklanjanje i smanjenje rizika kod naplate potraživanja, kao i mjere radi naplate potraživanja; 
 • Održava i uspostavlja redovne poslovne kontakte sa klijentima i potencijalnim klijentima filijale u cilju povećanja plasmana, depozita i prodaje drugih proizvoda Banke; 
 • Radi na akviziciji novih klijenata, prodaji proizvoda Banke; 
 • Prati rad radnika u filijali, ostvarivanje postavljenih ciljeva, predlaže nagrađivanje, kao i potrebu za odgovarajućom obukom radnika; 
 • Obezbjeđuje uslove za nesmetan tehničko-tehnološki rad filijale u cilju zaštite imovine; 
 • Pruža stručnu instruktažu radnicima u filijali, kontroliše i prati obim i kvalitet obavljenih zadataka radnika u filijali i radi na preduzimanju neophodnih mjera radi nesmetanog funkcionisanja filijale; 
 • Sačinjava redovne i povremene informacije i izvještaje; 
 • Postupa u skladu sa nadležnostima definisanim internim aktima Banke i instrukcijama dobijenim od direktora Sektora/šefova samostalnih Službi; 

Uslovi za obavljanje posla:

 • VŠS/VSS VI / VII stepen – ekonomskog, pravnog ili srodnog društvenog usmjerenja 
 • Najmanje pet godina godine rada na bankarskim ili finansijskim poslovima 
 • Inicijativa i kreativno razmišljanje, orjentisanost cilju, organizacione sposobnosti. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti:– kratku biografiju i- motivaciono pismo
Konkurs ostaje otvoren deset dana od dana objavljivanja.Prijave dostaviti na e-mail adresu: posao@kombank-bl.com ili putem opcije  PRIJAVI SE NA OGLAS.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. Obavezno navesti na koje radno mjesto se prijavljujete.

Lokacija: Trebinje

Broj izvršilaca: 1

Datum objave: 14.02.2022.

Trajanje oglasa: 10 dana (ističe 24.02.2022.)

Povezane vijesti

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

CIK BiH raspisao konkurs, traži 12.000 ljudi

admin

TRAŽITE POSAO? Pogledajte šta se nudi ove sedmice

admin