Grad Trebinje
Trebinje

Komercijalna banka traži direktora filijale

Komercijalna banka AD Banja Luka raspisuje:

K O N K U R S

za prijem radnika na radno mjesto: 

Direktor Filijale Trebinje u Komercijalnoj banci AD u Banja Luka

– 1 izvršilac

Osnovne dužnosti:

 •  Rukovodi radom filijale, kao i agencije ukoliko postoji u sklopu filijale i organizuje poslove u skladu sa zakonom, drugim propisima, aktima Banke i odlukama organa Banke; 
 •  Sagledava i prati ispunjenje zadatih ciljeva i preduzima aktivnosti za ispunjenje i unapređenje istih; 
 •  Sarađuje sa drugim organizacionim dijelovima Banke, nadležnim rukovodiocem za koordinaciju rada filijala i nadležnim direktorima po poslovima iz oblasti rada sa pravnim i fizičkim licima; 
 •  Predlaže mjere za otklanjanje i smanjenje rizika kod naplate potraživanja, kao i mjere radi naplate potraživanja; 
 •  Održava i uspostavlja redovne poslovne kontakte sa klijentima i potencijalnim klijentima filijale u cilju povećanja plasmana, depozita i prodaje drugih proizvoda Banke; 
 •  Radi na akviziciji novih klijenata, prodaji proizvoda Banke; 
 •  Prati rad radnika u filijali, ostvarivanje postavljenih ciljeva, predlaže nagrađivanje, kao i potrebu za odgovarajućom obukom radnika; 
 •  Obezbjeđuje uslove za nesmetan tehničko-tehnološki rad filijale u cilju zaštite imovine; 
 •  Pruža stručnu instruktažu radnicima u filijali, kontroliše i prati obim i kvalitet obavljenih zadataka radnika u filijali i radi na preduzimanju neophodnih mjera radi nesmetanog funkcionisanja filijale; 
 •  Sačinjava redovne i povremene informacije i izvještaje; 
 •  Postupa u skladu sa nadležnostima definisanim internim aktima Banke i instrukcijama dobijenim od direktora Sektora/šefova samostalnih Službi; 

Uslovi za obavljanje posla:

 •  VŠS/VSS VI / VII stepen – ekonomskog, pravnog ili srodnog društvenog usmjerenja 
 •  Najmanje pet godina godine rada na bankarskim ili finansijskim poslovima 
 •  Inicijativa i kreativno razmišljanje, orjentisanost cilju, organizacione sposobnosti. 

Uz prijavu je potrebno dostaviti:

 • kratku biografiju i
 • motivaciono pismo

Konkurs ostaje otvoren deset dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti na e-mail adresu: posao@kombank-bl.com ili putem opcije PRIJAVI SE NA OGLAS 

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na razgovor. 

Obavezno navesti na koje radno mjesto se prijavljujete.Lokacija: TrebinjeBroj izvršilaca: 1Datum objave: 08.12.2021.Trajanje oglasa: 10 dana (ističe 18.12.2021.)

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin