Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Na prijedlog Komisije za saradnju sa NATO jednoglasno usvojen Program reformi

Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio Program reformi BiH za 2021. i 2022. godinu, što je politički i pravni okvir saradnje BiH i NATO.

Josip Brkić, predsjedavajući Komisije za saradnju sa NATO-om, rekao je da taj dokument govori o reformskim procesima i konkretnim akcijama koje BiH treba napraviti u jednoj kalendarskoj godini. 

“Važno je da imamo kontinuitet usvajanja dokumenta. Dokument kao takav, ima svoja poglavlja koja se bave pravnim, privrednim, bezbjedonosnim pitanjima resursa BiH. To je sve javno i transparentno”, rekao je Brkić. 

On je istakao da se usvajanjem programa reformi pokazuje kontinuitet odnosa BiH i NATO-om, odnosno da jača partnerstvo sa tim vojnim savezom. 

Kada je riječ o Komisiji za saradnju sa NATO, on je rekao da se unutar nje odlučuje isto kao i u Savjetu ministara te da nije bilo nikakvih proceduralnih ili bilo kakvih drugih problema.

Nezavisne novine

Komentar