Grad Trebinje
Bosna i Hercegovina

Odbijen upis za glasanje izvan BiH za 27.960 birača

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH odbila je upis 27.960 birača u izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH na predstojećim lokalnim izborima.

Ova odluka donesena je kasno sinoć na hitnoj sjednici CIK-a, a njom je utvrđeno da će se na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH naći ukupno 101.771 birač.

CIK BiH saopštio je da će ovaj izvod objaviti na svojoj internet stranici, vodeći računa o zaštiti ličnih podataka.

Izvod iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan BiH se objavljuje da bi birač koji je bez svog znanja, odnosno mimo njegove volje upisan u taj spisak, imao mogućnost podnošenja žalbe.

Odluka će biti objavljena na veb stranici, a u prilogu odluke se nalazi baza podataka CIK-a o odbijenim prijavama kojoj se može pristupiti putem unošenja ličnih podataka u aplikaciju “Provjerite da li je vaša prijava odbijena”.

Žalbe na navedenu odluku mogu se podnijeti Apelacionom odjeljenju Suda BiH putem CIK-a do sutra do 24.00 časa.

Navedeno je da se, izuzetno, dokazi /izjave ovjerene kod nadležnog organa, akti nadležnih organa o adresi boravišta izvan BiH i drugi/ kojim se osporava odluka CIK-a mogu dostaviti najkasnije do ponedjeljka, 5. oktobra, do 16.00 časova, pod uslovom da je žalba dostavljena u roku.

Žalbe se dostavljaju putem faksa na broj +387/33251329, putem mejla prijavapp@izbori.ba ili lično u sjedište CIK-a, Ulica Danijela Ozme broj 7, Sarajevo.

Sutra od 8.00 do 16.00 časova u sjedištu CIK-a radiće služba /pisarnica/ za prijem eventualnih žalbi.

CIK BiH je pozvao birače koji su podnijeli prijavu da glasaju izvan BiH, da posjete veb stranicu ove komisije i da provjere da li je njihova prijava odbijena i eventualno iskoriste mogućnost podnošenja žalbe.

Sve prijave za glasanje izvan BiH, gdje postoji sumnja u postojanje krivičnog djela, CIK će dostaviti Tužilaštvu BiH.

CIK je donio odluku o određivanju biračkih mjesta za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH prema kojoj će biračka mjesta za lokalne izbore 2020. godine biti otvorena u Ambasadi BiH u Beču, Generalnom konzulatu BiH u Štutgartu, Generalnom konzulatu BiH u Minhenu, Ambasadi BiH u Oslu, Ambasadi BiH u Beogradu i Generalnom konzulatu BiH u Čikagu.

SRNA

Povezane vijesti

Novac za izbore obezbijeđen kroz nametnute zakone

admin

Fantomske stranke ugrožavaju integritet izbora

admin

Koji su najvažniji prijedlozi Centralne izborne komisije u smislu reforme Izbornog zakona

admin

Predsjednik CIK: Razmatra se uvođenje skenera bez izmjena izbornog zakona

admin

CIK BiH predlaže vanredne izbore i uvođenje skenera

admin

U Mostaru počeli pregovori: Jedno važno mjesto pripada i Srbima

admin