Grad Trebinje
Trebinje

OGLAS ZA POSAO Okružni privredni sud traži vozača

OPIS RADNOG MJESTA
OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U TREBINjU

JAVNI KONKURS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom od 3 (tri) mjeseca, na radno mjesto:

Vozač – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova:
Obavlja poslove vozača vozilom suda i odgovoran je za prevoz sudija, osoblja i opreme, stara se o tehničkoj ispravnosti vozila, vodi evidenciju o upotrebi vozila, potrošnji pogonskog materijala i sve ostale poslove oko održavanja vozila. Po potrebi i po nalogu predsjednika suda obavlja posao kurira i poslove kućnog majstora.
Po potrebi vrši zamjenu dostavljača za vrijeme godišnjeg odmora ili odsustva.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Opšti uslovi za prijem u radni odnos:
-da je državljanin Republike Srpske,odnosno BiH
-da je stariji od 18 godina,
-da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
-da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u sudu,
-da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa

Posebni uslovi:
Završena srednja škola – IV stepen stručne spreme ili završena srednja škola za tehnička zanimanja III ili IV stepen, VKV vozač motronih vozila.
Vozačka dozvola B kategorije
Radno iskustvo: jedna (1) godina na istim ili sličnim poslovima

Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti foto-kopije sljedećih dokumenta:
-diploma o stečenom obrazovanju (priznata diploma ukoliko nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je stečena u van teritorije bivše SFRJ nakon 6.aprila 1992. god).
-lična karta ili pasoš
-vozačka dozvola
-potvrdu o radnom iskustvu

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na obrazcu, koji se može preuzeti u prostorijama suda i na internet stranici suda: okpriv.sud-trebinje.pravosudje.ba
Prijavu sa pratećom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu:
Okružni privredni sud u Trebinju, Vuka Karadžića br.6, 89101 Trebinje
Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove biće blagovremeno obaviješteni, putem kontakt telefona navedenog u prijavi, o vremenu testiranja. Testiranje podrazumjeva razgovor-intervju sa predsjednikom suda.

Izabrani kandidat je dužan da u roku od 7 dana, od dana objave rezultata sprovedenog javnog konkursa, a prije zasnivanja radnog odnosa, dostavi sljedeća dokumenta (original ili ovjerenu foto-kopiju): diplomu o završenoj stručnoj spremi, uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca), ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državnog organa kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Glas Srpske.

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj izvrsilaca: 1

Datum isteka: 25.03.2021

Datum objave: 10.03.2021

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin