Grad Trebinje
Izdvojeno Republika Srpska

Raspisan konkurs za više radnih mjesta u MUP-u RS

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 – 1       Министарство унутрашњих послова

 1.         Виши стручни сарадник за протоколарне послове-координатор,

Кабинет министра1 извршилац

 1.         Виши стручни сарадник за развој-инжењер за развој

географско-информационог система (ГИС),

Одјељење за информационе системе,

Управа за информационо-комуникационе технологије1 извршилац

 1.         Виши стручни сарадник – инжењер за безбједност еСервиса,

Одјељење за информационо-комуникационе системе и безбједност,

Управа за информационо-комуникационе технологије1 извршилац

 1.         Виши стручни сарадник за инвестиционе и грађевинске послове,

Одјељење за јавне набавке и послове инвестиционог и текућег одржавања,

Управа за материјално-финансијске и имовинске послове1 извршилац

 1.         Професор енглеског језика – виши стручни сарадник,

Средња школа унутрашњих послова,

Управа за полицијско образовање,1 извршилац

 1.         Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Бања Лука4 извршиоца

 1.         Стручни сарадник за послове писарнице, Писарница и архива,

Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Бања Лука1 извршилац

 1.         Стручни сарадник материјално-финансијски књиговођа,

Одјељење за материјално- финансијске и техничке послове,

Полицијска управа Бања Лука1 извршилац

 1.         Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Челинац, Полицијска управа Бања Лука1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве,

Одсјек за управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Добој1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Дервента, Полицијска управа Добој1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Модрича, Полицијска управа Добој1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Брод, Полицијска управа Добој1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управне послове,

Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Бијељина1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Угљевик, Полицијска управа Бијељина1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве,

Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Угљевик, Полицијска управа Бијељина1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за издавање личних докумената и

регистарцију моторних возила, Одјељење за правне и кадровске

послове, Полицијска управа Требиње 1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Невесиње, Полицијска управа Требиње1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве,

Одсјек за управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Зворник1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Полицијска станица Осмаци,

Полицијска управа Зворник1 извршилац

 1. Стручни сарадник за издавање личних докумената и регистрацију

моторних возила, Одсјек за управно-правне послове,

Полицијска станица Шековићи, Полицијска управа Зворник1 извршилац

 1. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве,

Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Фоча1 извршилац

II  Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) 

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

 1. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

III Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем: 1.1.

Висока школа унутрашњих послова или висока стручна спрема правног или другог друштвеног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; знање енглеског језика; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.2.

Висока стручна спрема; технички факултет – електротехника, електроника, информационе технологије, инжењерски менаџмент, машинство,  Електротехнички  факултет, ФОН, ПМФ – смјер информатика или математика, факултети пословне информатике или информационих технологија; познавање енглеског језика; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.3.

Висока стручна спрема; електротехнички факултет, ПМФ – смјер информатика или математика, технички факултет – електротехника, електроника, информационе технологије, инжењерски менаџмент, ФОН, факултети пословне информатике или информационих технологија; познавање енглеског језика; положен стручни испит, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.4.

Висока стручна спрема; дипломирани инжењер грађевинарства или архитектуре; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.5.

Висока стручна спрема; смјер  енглески језик и књижевност; положен стручни испит за рад у образовно-васпитном процесу; и најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем: 1.6.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.7.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.8.

Средња стручна спрема економског смјера или гимназија; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.9.

Средња стручна спрема  друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.11.

Средња стручна спрема  друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.12.

Средња стручна спрема  друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.13.

Средња стручна спрема  друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.14.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; положен стручни испит; најмање девет (9) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.15.

Средња стручна спрема  друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.16.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.17.

Средња стручна спрема  друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.18.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања. 

За радно мјесто означено под бројем: 1.19.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.20.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.21.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем: 1.22.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; положен стручни испит; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

IV

Опис послова за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор – интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управуwww.adu.vladars.rs, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом – уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и

    Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању) за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.;

б) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.14.;

в) дипломе о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста означена под бројем:

    1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22.;

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

ђ) доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3.;

е) увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовано – васпитном процесу

    за радно мјесто означено под бројем: 1.5.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији – у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној високој школској спреми/факултету

за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.;

 • дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радно мјесто означено под бројем: 1.14.;
 • дипломе о завршеној средњој стручној спреми за радна мјеста означена под бројем:

1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20., 1.21., 1.22.;

 • увјерења о положеном стручном испиту;
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;
 • увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;
 • увјерења о општој здравственој способности;
 • доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3.;
 • увјерење о положеном стручном испиту за рад у образовно – васпитном процесу

за радно мјесто означено под бројем: 1.5.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине“ и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине“. 

Povezane vijesti

Donosimo oglase za radna mjesta koja se traže u Dubrovniku i okolini

admin

JU ZZZ RS – Trebinje: Slobodna radna mjesta na dan 17.7.2024. godine

admin

PUNO PRILIKA ZA POSAO! Pogledajte što se sve nudi u Dubrovniku i okolini!

admin

Javni konkurs za upražnjena radna mjesta

admin

Tražite posao? Evo što se nudi u Dubrovniku i okolini

admin

Rad od kuće, atraktivne stimulacije, bonusi i nagrade… Evo što se nudi na tržištu rada u Dubrovniku

admin

Komentar