Grad Trebinje
Region

Zakoni o lustraciji i imovini krajem godine

Usvajanje dva propisa predviđeno je i Programom pristupanja Crne Gore EU koji je usvojila Vlada

Vlada je planirala da u posljednjem, četvrtom kvartalu ove godine utvrdi zakone o porijeklu imovine i o lustraciji, koji se najavljuju od formiranja nove vlasti u Crnoj Gori kao jedni od ključnih u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Usvajanje ova dva zakona predviđeno je Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, koji je Vlada usvojila na sjednici u utorak.

“Kako se pravna tekovina EU konstantno mijenja i razvija, a imajući u vidu dinamiku pregovaračkog procesa, Program pristupanja se na godišnjem nivou prilagođava promjenama u okviru procesa razvoja prava EU. U skladu s tim, pristupljeno je izradi Programa za period 2021 – 2023, kako bi se ovaj dokument uskladio sa novom pravnom tekovinom EU, ali i dinamikom donošenja nacionalnih zakonodavnih i strategijskih dokumenata”, piše u Programu, u dijelu koji se odnosi na poglavlja 23 i 24 – Pravosuđe i ljudska prava, odnosno Pravda, sloboda i bezbjednost.

U skladu s novim pristupom u pregovorima o pristupanju EU (novom metodologijom), Crnoj Gori je, kako se podsjeća, kao prvo početno mjerilo u odnosu na ovo poglavlja, koja se otvaraju među prvima, a zatvaraju posljednja, određena izrada Akcionog plana.

Za Poglavlje 23 ima 45 privremenih mjerila, a 38 za Poglavlje 24. Crna Gora je ušla u devetu godinu pregovora sa EU i otvorila je sva 33 poglavlja, dok je privremeno zatvorila tri.

Evropska komisija je u nedavno objavljenom nacrtu dokumenta takozvanog “non-pejpera” za poglavlja 23 i 24 navela da se nijedno neće moći zatvoriti prije nego što se ispune sva prelazna mjerila koja se tiču vladavine prava. Premijer Zdravko Krivokapić kazao je u martu, povodom 100 dana rada Vlade, da su dobili tri predloga zakona o porijeklu imovine iz Pokreta za promjene, Građanskog pokreta URA i Ambasade Velike Britanije.

Rekao je da očekuje da će nacrt zakona biti završen u aprilu. Takođe i da preispituju zakon o lustraciji i da od njega neće odustati, ali da je potrebno naći najbolje rješenje.

Ti zakoni su i ključne tačke Sporazuma koji su potpisali Zdravko Krivokapić, Aleksa Bečić i Dritan Abazović, lideri triju koalicija “Za budućnost Crne Gore”, “Mir je naša nacija” i “Crno na bijelo”, koje su na parlamentarnim izborima osvojile većinu.

Sporazumom se obavezali na borbu protiv korupcije i kriminala: Bečić, Krivokapić i Abazović
Sporazumom se obavezali na borbu protiv korupcije i kriminala: Bečić, Krivokapić i Abazovićfoto: Luka Zeković

Programom pristupanja Crne Gore EU je, takođe u četvrtom kvartalu, predviđeno usvajanje Zakona o lobiranju, izmjena i dopuna Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za organe koji se bave sprečavanjem, istragama i gonjenjem učinioca krivičnih djela i izvršenjem krivičnih sankcija.

Izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama planirane su takođe za treći kvartal.

U oblasti statistike (Poglavlje 18) za četvrti kvartal je najavljeno usvajanje i primjena Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova.

Popis stanovništva je bio planiran za april, ali je ranije nagovješteno da će vjerovatno biti odložen što je sada već izvjesno.

U Poglavlju 10 – Informatičko društvo i mediji planirane su izmjene i dopune Zakona o medijima i Zakona o radio televiziji Crne Gore u četvrtom kvartalu. “Ključna pitanja u okviru oblasti usluga informatičkog društva su: elektronska uprava, informatička bezbjednost, elektronsko zdravstvo, elektronski potpis, javni sektor, elektronska trgovina. Ključna pitanja u okviru oblasti audiovizuelne politike su: audiovizuelne medijske usluge, javni emiteri Crne Gore, zaštita maloljetnika, filmsko nasljeđe, kulturna raznolikost”, navodi se u Programu.

U Poglavlju 8, koje se odnosi na konkurenciju, u ovoj godini je planirano usvajanje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti konkurencije, kao i donošenje odluke o regionalnoj mapi pomoći u Crnoj Gori, uredbe o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći, pravilnika o metodi i načinu obračuna referentne i diskontne stope…za narednu godinu planirano je usvajanje zakona o postupcima za naknadu štete zbog povreda konkurencije na tržištu.

“U narednom periodu najveća pažnja će biti posvećena jačanju administrativnih kapaciteta nadležne institucije za politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći – Agencije za zaštitu konkurencije, kako bi se obezbijedio odgovarajući bilans ostvarenih rezultata i u potpunosti omogućili jednaki i fer uslovi svim učesnicima na crnogorskom tržištu”, piše u Vladinom Programu.

U planu i strateške zalihe nafte

U oblasti energetike (poglavlje 15) posebna pažnja, kako je navedeno, biće posvećena Direktivi 2009/119/EZ, koja nameće obavezu državama članicama da održavaju minimalne zalihe sirove nafte i naftnih derivata.

Zato je za narednu godinu planirano usvajanje uredbe o uslovima skladištenja, tehničko-tehnološkim uslovima lokacije skladišnih kapaciteta, zahtjevima kvaliteta strateških rezervi, rokovima, načinu i uslovima kontrole kvaliteta i količina uskladištenih strateških rezervi i zahtjevima za akreditovano lice za kontrolu kvaliteta.

U ovoj godini planirano je donošenje zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa, izmjena i dopuna Zakona o energetici, zakona o snabdijevanju naftnim derivatima u slučaju poremećaja u snabdijevanju, kao i zakona o mjerama sigurnosti prilikom istraživanja i proizvodnje ugljovodonika u podmorju.

Povezane vijesti

Abazović: Danas je upokojen kriminalni karakter Đukanovića

admin

Građanski pokret URA poslao poruku DPS-u

admin

Abazović: Kriminal u Crnoj Gori više nema državnu zaštitu

admin

Premijer Crne Gore u Trebinju na promociji knjige o mitropolitu Amfilohiju i episkopu Atanasiju

admin

Krivokapić: Vlada veliko razočaranje za treće strane jer su mislile da bi moglo doći do promjene spoljnopolitičkog kursa

admin

Eparhija ZHiP upisana u Jеdinstvеnu еvidеnciju vjеrskih zajеdnica CG

admin