Grad Trebinje
Izdvojeno Hercegovina

Poreska uprava raspisala konkurs za više radnih mjesta

Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim pravilima i proceduri javne konkurencije za zapošljavanje i postavljenje državnih službenika (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 68/09, 31/12 i 24/15) Agencija za državnu upravu, r a s p i s u j e   


J A V N I  K O N K U R S
I – 1  Poreska uprava
1.1. Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne, Područni centar Banja Luka  1 izvršilac

1.2. Viši stručni saradnik za posebne postupke, Odjeljenje naplate za fizička lica, takse i kazne,Područni centar Banja Luka  1 izvršilac

1.3. Viši stručni saradnik za registraciju i usluge, Odsjek za registraciju i usluge poreskim obveznicima, Područna jedinica Banja Luka, Područni centar Banja Luka  1 izvršilac

1.4. Viši stručni saradnik za prijem i obradu poreskih prijava,  Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava, Područna jedinica Banja Luka, Područni centar Banja Luka  1 izvršilac

1.5. Stručni saradnik za poreske obveznike,  Odsjek za registraciju i usluge poreskim obveznicima,  Područna jedinica Banja Luka, Područni centar Banja Luka  1 izvršilac

1.6. Stručni saradnik za poreske obveznike, Odsjek za prijem i obradu poreskih prijava,  Područna jedinica Banja Luka, Područni centar Banja Luka  1 izvršilac

1.7. Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Gradiška, Područni centar Banja Luka 1 izvršilac

1.8 Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Kotor Varoš, Područni centar Banja Luka 1 izvršilac

1.9. Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Bijeljina, Područni centar Bijeljina 1 izvršilac

1.10. Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Šamac, Područni centar Bijeljina  1 izvršilac

1.11. Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Kozarska Dubica, Područni centar Prijedor   1 izvršilac

1.12. Viši stručni saradnik za posebne postupke, Odjeljenje naplate za pravna lica,  Područni centar Istočno Sarajevo 1 izvršilac

1.13. Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Pale, Područni centar Istočno Sarajevo  1 izvršilac

1.14. Viši stručni saradnik za pravne poslove, Odjeljenje za pravne i opšte poslove, Područni centar Zvornik  1 izvršilac

1.15.  Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica, Područni centar Trebinje 1 izvršilac

1.16.  Stručni saradnik za poreske obveznike, Područna jedinica Nevesinje, Podrčni centar Trebinje 1 izvršilac

1.17.  Viši stručni saradnik za posebne postupke, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica, Područni centar Doboj 1 izvršilac

1.18.  Viši stručni saradnik za naplatu i usluge, Odjeljenje naplate za preduzetnike i fizička lica, Područni centar Doboj 1 izvršilac

II Opis poslova

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.1.
Obrađuje i evidentira obaveze za plaćanje poreza, kazni, taksi i ostalih naknada po zahtjevima drugih organa, kontinuirano prati plaćanje po izdatim rješenjima, obrađuje zahtjeve za povrat i preknjižavanje, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate po denesenim rješenjima i računima poreza na nepokretnosti koji nisu plaćeni u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.2.
Prati propise koji regulišu naplatu poreskih obaveza i predlaže mjere za njihovo sprovođenje, sarađuje sa organima nadležnim za geodetske poslove, pravosudnim i drugim organima s ciljem obezbjeđenja naplate, koordinira radom tima za sprovođenje prinudne naplate na terenu, po nalogu pretpostavljenog rukovodioca preduzima mjere pljenidbe imovine poreskih dužnika, vrši pljenidbu gotovine i preduzima druga najefikasnija sredstva prinudne naplate prediđena propisima, obezbjeđuje procjenu zaplijenjene imovine i sprovodi postupak licitacije ili ustupanja oduzete imovine, daje pojašnjenja u vezi sa primjenom propisa za postupanje u pojedinim upravnim stvarima, podnosi zahtjev za uspostavljanje i brisanje hipoteke, podnosi prijedlog za pokretanje izvršnog postupka i sprovodi druge posebne mjere za obezbjeđivanje naplate, kontroliše ispravnost izrađenih rješenja za utvrđivanje zastare poreskih obaveza, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.3.
Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, daje obrasce i uputstva obveznicima, prima zahtjeve i kontroliše dokumentaciju za izdavanje JIB i vodi protokol za iste, vodi upravni postupak u postupku registracije, dodjeljuje poreskim obveznicima JIB  i uručuje potvrde o registraciji i potvrde o odjavi poreskih obveznika, daje prijedlog za podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv obveznika koji su počinili prekršaj u postupku registracije, prima sve poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, vrši distribuciju poreskih računa za nepokretnosti i rješava zahtjeve po tim računima, sprovodi kancelarijske mjere prinudne naplate poreza na nepokretnosti, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.4.
Prati propise i odgovara na postavljena pitanja poreskih obveznika, prima poreske prijave i obavlja njihovu formalnu kontrolu, učestvuje u vođenju manje složenih predmeta iz nadležnosti Odsjeka, utvrđuje tržišnu i nabavnu vrijednost nepokretnosti radi utvrđivanja osnovice za obračun kapitalne dobiti, priprema i kompletira spise po žalbama, obrađuje zahtjeve, rješava sporne poreske prijave i izrađuje izvještaje, potvrđuje IPP MPO-1002, šalje obvještenja poreskim obveznicima o neispravnim poreskim prijavama MPO-1002 i drugim prijavama i vodi upravni postupak po istom, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.5.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.6.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.7.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.8.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.9.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.10.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.11.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.12.
Prati propise koji regulišu naplatu poreskih obaveza i predlaže mjere za njihovo sprovođenje, sarađuje sa organima nadležnim za geodetske poslove, pravosudnim i drugim organima s ciljem obezbjeđenja naplate, koordinira radom tima za sprovođenje prinudne naplate na terenu za PC, po nalogu pretpostavljenog rukovodioca preduzima mjere pljenidbe imovine poreskih dužnika, vrši pljenidbu gotovine i preduzima druga najefikasnija sredstva prinudne naplate predviđena propisima, obezbjeđuje procjenu zaplijenjene imovine i sprovodi postupak licitacije ili ustupanja oduzete imovine, daje pravne savjete i objašnjenja u vezi sa primjenom propisa načelniku Odjeljenja i ostalim službenicima za postupanje u pojedinim upravnim stvraima, podnosi zahtjev za uspostavljanje i brisanje hipoteke, podnosi prijedlog za pokretanje izvršnog postupka i sprovodi druge posebne mjere za obezbjeđenje naplate, kontroliše ispravnost izrađenih rješenja za utvrđivanje zastare poreskih obaveza, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.13.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.14.
Izrađuje nacrte upravnih akata u najsloženijim upravnim stvarima i obrasce upravnih akata iz nadležnosti PC, daje pravne savjete i obašnjenja u vezi sa primjenom propisa pomoćniku direktora, načelnicima odjeljenja i ostalim ovlašćenim službenicima za postupanje u pojedinim upravnim stvarima, obavlja poslove prvostepenog organa u upravnom postupku po žalbi poreskih obveznika, kao i po zahtjevima za utvrđivanje zastare iz PJ, zastupa PURS u stečajnim, likvidacionim i prekršajnim postupcima, osim zastupanja koje vrše zaposleni za posebne postupke u Sjedištu, prikuplja podatke o potraživanjima poreskih dužnika nad kojim je pokrenut postupak stečaja i likvidacije i stara se za njihovo dostavljanje nadležnom sudu, priprema odgovore na tužbe i ostale podneske u postupcima gdje je PURS tužena u postupku stečaja i likvidacije, vodi i ažurira evidenciju otvorenih postupaka stečaja i likvidacija, preduzima potrebne mjere po rješenjima o zaključenim stečajnim i likvidacionim postupcima, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.15.
Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.16.
Prima, obrađuje i u IS PURS unosi poreske prijave, obrađuje zahtjeve za izdavanje uvjerenja, izlistava karticu poreskog obveznika za izdavanje uvjerenja za građane, vodi protokol PJ i zavodi predmete u internu knjigu, priprema predmete za arhiviranje, izdaje elektronske identifikacione kartice za fizička lica u radnom odnosu, obavlja i druge stručno tehničke poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VIII kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.17.
Prati propise koji regulišu naplatu poreskih obaveza i predlaže mjere za njihovo sprovođenje, sarađuje sa organima nadležnim za geodetske poslove, pravosudnim i drugim organima s ciljem obezbjeđenja naplate, koordinira radom tima za sprovođenje prinudne naplate na terenu za PC, po nalogu pretpostavljenog rukovodioca preduzima mjere pljenidbe imovine poreskih dužnika, vrši pljenidbu gotovine i preduzima druga najefikasnija sredstva prinudne naplate prediđena propisima, obezbjeđuje procjenu zaplijenjene imovine i sprovodi postupak licitacije ili ustupanja oduzete imovine, daje pojašnjenja u vezi sa primjenom propisa načelniku odjeljenja i ostalim službenicima za postupanje u pojedinim upravnim stvarima, podnosi zahtjev za uspostavljanje i brisanje hipoteke, podnosi prijedlog za pokretanje izvršnog postupka i sprovodi druge posebne mjere za obezbjeđivanje naplate, kontroliše ispravnost izrađenih rješenja za utvrđivanje zastare poreskih obaveza, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

Za radno mjesto označeno pod brojem: 1.18.
Kontinuirano prati redovnost i tačnost u prijavljivanju i plaćanju poreskih obaveza za poreske obveznike za koje je zadužen, opominje poreske obveznike o neplaćenim dospjelim poreskim obavezama, prati naplatu po izdatim opomenama, obrađuje zahtjeve o povratu i preknjižavanju, izvršava rješenja za koja je nadležan, usaglašava poreske evidencije sa knjigovodstvom poreskog obveznika, izrađuje poreska uvjerenja i druge potvrde za zadužene poreske obveznike, dostavlja podatke po zahtjevu nadležnih organa, organizacija institucija i drugih organizacionih dijelova PURS, utvrđuje zastaru i nesolventnost po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika, obrađuje zahtjeve za odgođeno plaćanje poreskih obaveza, prati naplatu i preduzima druge radnje vezane za odgođeno plaćanje, preduzima kancelarijske mjere prinudne naplate za prijavljene i utvrđene obaveze koje nisu plaćene u ostavljenom roku, učestvuje u radu tima za prinudnu naplatu po nalogu načelnika, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Status i kategorija radnog mjesta: državni službenik VI kategorije

 III Opšti uslovi za prijem državnog službenika u radni odnos:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine;da je stariji od osamnaest (18) godina;da ima opštu zdravstvenu sposobnost;da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest (6) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u republičkom organu uprave ida nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri (3) godine prije objavljivanja konkursa. IV Posebni uslovi:

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.1.
Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.2.
Pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i položen vozački ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.3.
Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.4.
Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.5.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.6.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.7.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.8.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.9.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.10.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.11.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.12.
Pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i položen vozački ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.13.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.14.
Pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.15.
Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.16.
Završena ekonomska škola, upravna škola, tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola ekonomskog ili tehničkog smjera, IV stepen stručne spreme, najmanje šest (6) mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.17.
Pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave i položen vozački ispit za vozača motornog vozila „B” kategorije.

Za radno mjesto označena pod brijem: 1.18.
Ekonomski fakultet, drugi fakultet ekonomskog smjera, pravni fakultet ili drugi fakultet pravnog smjera, VII stepen stručne spreme, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u republičkim organima uprave.

V
Svi kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove podliježu javnom testitanju.
Javno testiranje podrazumjeva razgovor – intervju sa članovima Konkursne komisije.
O vremenu i mjestu javnog testiranja svi kandidati biće blagovremeno obaviješteni.
Rezultati javne konkurencije, u smislu člana 36. stav 2. Zakona o državnim službenicima, biće objavljeni na internet stranici Agencije za državnu upravu.

VI
Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrascu za prijavu koji je dostupan na internet stranici Agencije za državnu upravu, www.adu.vladars.net, a može se dobiti i u Agenciji.
Na propisanom obrascu prijave na javni konkurs kandidati su obavezni navesti tačne podatke o radnom mjestu i objavljenom konkursu, lične podatke, podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i služenje računarom) kao i posebne izjave, a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom – uz napomenu da je članom 86. stav 1. k) Zakona o državnim službenicima, precizirano da državnom službeniku prestaje radni odnos, pored ostalog, i u slučaju da prilikom zasnivanja radnog odnosa prećuti ili da netačne podatke koji su od značaja za zasnivanje radnog odnosa.

 Uz prijavu na javni konkurs, kandidati prilažu kopije sljedećih dokumenata:
a) diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.12. 1.14., 1.15., 1.17., 1.18.;
b) diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za  radna mjesta označena pod brojem: 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.16.;
v) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave  ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;
g) uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja.
 Ispunjenost drugih uslova navedenih u javnom konkursu kandidati dokazuju izjavom koja je sastavni dio prijave na javni konkurs.

Napomena za kandidate:
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju obavezni su donijeti ličnu kartu ili pasoš na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Kandidati koji budu pozvani na ulazni intervju za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.12. i 1.17. obavezni su donijeti vozačku dozvolu „B” kategorije na uvid Konkursnoj komisiji – u protivnom neće moći pristupiti istom.
Prijave se mogu dostavljati lično, putem pošte na adresu: Agencija za državnu upravu, ulica Vladike Platona bb (iza zgrade Osnovnog suda), ili elektronskom prijavom putem veb sajta Agencije sa naznakom tačnog radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Kandidat koji podnosi prijavu putem veb sajta obavezan je dostaviti dokaze o isunjavanju opštih i posebnih uslova  u roku od 7 (sedam) dana od dana dostavljanja prijave.
Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa, na prijedlog Konkursne komisije, Agencija za državnu upravu odbacuje zaključkom.

VII
Izabrani kandidat nakon sprovedenog javnog konkursa, prije zasnivanja radnog odnosa, obavezan je da u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja liste uspješnih kandidata na internet stranici Agencije za državnu upravu i na oglasnoj tabli Agencije za državnu upravu, dostavi originale ili ovjerene foto-kopije sljedećih dokumenata:
 diplome o završenoj visokoj školskoj spremi/fakultetu (priznate diplome ukoliko su stečene van Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju) za radna mjesta označena pod brojem: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.12. 1.14., 1.15., 1.17., 1.18.;diplome/svjedočanstva o završenoj srednjoj stručnoj spremi za radna mjesta označena pod brojem: 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.13., 1.16.;uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u republičkim organima uprave ili rješenja o oslobađanju od polaganja stručnog ispita u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske;uvjerenja ili potvrde o radnom iskustvu u traženom stepenu obrazovanja;vozačke dozvole „B” kategorije za radna mjesta označena pod brojem: 1.2., 1.12., 1.17.;uvjerenja o opštoj zdravstvenoj sposobnosti:uvjerenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi originale ili ovjerene foto-kopije traženih dokumenata u propisanom roku ili ako, na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da dostavi navedene dokumente.
VIIIJavni konkurs će se objaviti u dnevnom listu ,,Nezavisne novine” i na internet stranici Agencije za državnu upravu.
Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu ,,Nezavisne novine”.

Oglas je preuzet sa zvanične web stranice gore navedene institucije ili iz drugih izvora oglašavanja.

Molimo da za dodatne informacije kontaktirate nadležne institucije.

Datum objave: 13.05.2022.

Trajanje oglasa: 6 dana (ističe 19.05.2022.)

Povezane vijesti

KONZUM TREBINJE: Otvorena dva radna mjesta

admin

Hotel Nar zapošljava konobara

admin

Pogledajte 10 pozicija koje su posebno istaknute ove sedmice i započnite svoju novu karijeru!

admin

Oglas za posao: Kurir/dostavljač

admin

Oglas za posao: Vozač/Skladištar

admin

Oglas za posao: Potrebni berači

admin

Komentar