Grad Trebinje
Hercegovina

Samo troškovi kineskog kredita za “HE Dabar” koštaće 32 miliona KM

Osiguranje i provizije koje će preduzeće „Hidroelektrana Dabar“ morati da plati da bi se zadužilo kod Izvozno-uvozne banke Kine premašuju 32 miliona maraka.

Portal CAPITAL je otkrio da je 31. decembra potpisan ugovor sa Kinezima o finansiranju i izgradnji HE „Dabar“ snage 159,15 MW.

Prema ugovoru, hidroelektranu će graditi kineska kompanija „China Energy Gezhouba Group“, a kreditiraće je Izvozno-uvozna banka Kine (CEXIM banka), na osnovu garancija Republike Srpske.

U Odluci o davanju saglasnosti za izdavanje garancije za pomenuti projekat navedeno je da Srpska garantuje vraćanje kredita u iznosu od 189,4 miliona evra, odnosno 369,7 miliona maraka.

„Republika Srpska, kao davalac garancije, bezuslovno garantuje pravovremeno plaćanje svih dospjelih iznosa koji su plativi prema ugovoru o zajmu izmežu CEXIM banke i HE „Dabar“ kao zajmoprimca i „Elektroprivrede RS“ kao jemca“, naveli su u Vladi.

Kredit će se otplaćivati 20 godina, s tim da su četiri godine grejs period i 16 godina otplata.

Otplata glavnice vršiće se u jednakim polugodišnjim ratama, a kamate će se otplaćivati polugodišnje i obračunavaće se na ostatak duga.

Nominalna kamatna stopa jednaka je šestomjesečnom EURIBOR-u plus fiksna marža od 2,3 odsto, uz napomenu da će se EURIBOR računati kao nula ako bude sa negativnim predznakom.

Pored navedenog, za kredit se mora platiti i „Sinosure premija osiguranja“ koja iznosi 6,42 odsto od vrijednosti zbira glavnoce i kamate i iznosi 15,6 miliona evra ili 30,5 miliona maraka.

„Plaćanje premije osiguranja je predviđeno u dvije jednake godišnje rate i to: prva u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu Ugovora o zajmu i druga rata u roku od 12 mjeseci od plaćanja prve rate“, naveli su u Vladi.

Jednokratna provizija za obradu kredita je 0,5 odsto na iznos kredita, odnosno 947.045 evra ili 1,8 miliona maraka.

Ako su sredstva raspoloživa, a nepovučena, plaćaće se provizija od 0,5 odsto godišnje.

Postoje i „ostale obaveze plaćanja iz finansijske dokumentacije“, ali nije precizirano kolike su te obaveze.

Planirani rok za korišćenje kredita je četiri godine.

Ukupna vrijednost HE „Dabar“ procijenjena je na oko 660 miliona KM, a CAPITAL je u više navrata pisao o ovom projektu, između ostalog, i to da je cijena cijena izgradnje za samo nekoliko godina porasla za 300 miliona maraka.

Vlada je prije četiri mjeseca zatražila od Narodne skupštine RS povećanje iznosa garancija (370,4 miliona KM) koje može izdati za HE „Dabar“ u 2021. godini, a to je i realizovala 30. decembra garantujući vraćanje kredita od 369,7 miliona KM.

S obzirom da je vrijednost projekta veća od zaduženja kod kineske banke, može se očekivati i novi kredit kod domaćih banaka.

„Za finansiranje izgradnje HE ’Dabar’ biće potrebno izdati garanciju i za kreditno zaduženje na domaćem tržištu u iznosu od 78,2 miliona КM“, navela je Vlada u Odluci koju je uputila NSRS, a koju su poslanici prihvatili.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

Povezane vijesti

KAMEN TEMELJAC POLOŽEN PRIJE GODINU DANA I dalje ništa od gradnje “Buk Bijele”

admin

I izbori koče gradnju na Drini

admin

Nova dokapitalizacija HET-a, nakon pritisaka povećana cijena akcija

admin

Zajednička komisija za koncesije BiH nije ni blizu odluke o HE “Buk Bijela”: Siguran samo datum sjednice

admin

“Buk Bijela” u vrtlogu političkog haosa

admin

Poslovanje hidroelektrana bez podrške Vlade Srpske

admin