Grad Trebinje
Izdvojeno Region

Vladika Grigorije: Pomolimo se za svjetlost vaskrsenja

Draga braćo i sestre, draga deco,

Dragi sastradalnici u Hristu!

Odabrali su Varavu, umesto Isusa. Varava je bio ubica. Izabrali su, dakle, ubicu umesto darodavca života. Važno je, međutim, znati da je Varava bio politički aktivista, koji je ubijao, jer je bio protivnik rimske vlasti. U svakom slučaju, Varava je najverovatnije od strane rulje posmatran kao spasitelj, kao mesija. Ovo dokazuju neki od ranih rukopisnih svedočanstava Matejevog jevanđelja.

Foto: ShutterstockFoto: Shutterstock

Ova klasična priča može služiti kao predložak za mnoge istorijske događaje. U mnogim situacijama su ljudske mase radije birale autokrate, ponekad čak i ratne zločince, umesto Isusa, ljubitelja mira. Odatle, kao hriščani i hrišćanke, treba da naučimo da uvek moramo da se (po)uzdamo u Hrista kao spasitelja.

Iako postoji mogućnost da ćemo zbog toga morati da stradamo. Ne smemo, međutim, zaboraviti da nećemo samo stradati, već i vaskrsnuti sa Hristom. Kao hrišćani možemo videti i šta se nakon toga dogodilo. Varava je nastavio da živi, ali je li oslobodio Judeju? Nije! Isus je stradao i umro za nas, i on nas je istinski oslobodio! Zašto se ljudi i dalje oslanjaju na Varave?!

O Vaskrsu i Vaskrsenju

Čitava tvorevina puna je radosti, jer smrt nije mogla zadržati Isusa u grobu. Nije bilo moguće da Gospodar života ostane zarobljen u smrti. Ova živa radost, koja svoj izvor ima u Hristu, ispunjava danas naša srca. Iako mnogo ljudi strada zbog rata, nasilja, bolesti i siromaštva, iskreno se nadamo da će svi oni vaskrsnuti u samome Hristu, u jedan novi, mirni, nenasilni, zdravi i Božijom blagodaću ispunjeni život.

Istovremeno pozivamo sve članove naših pravoslavnih zajednica, kao i sve hrišćane i sve druge ljude, da svoja srca otvore za najuzvišeniji dar u našim životima – ljubav. Na taj način svi ćemo primiti svetlost vaskrsenja Hristovog.

Vladika Grigorije FOTO: ATA ImagesVladika Grigorije FOTO: ATA Images

Isus je radi nas i radi čitave tvari pobedio smrt, koja je tako izgubila svoju snagu i strahotu. Stoga želimo da se danas, na ovaj najradosniji dan u godini, svi zajedno pomolimo za svetlost vaskrsenja, da bi ona odagnala svaku tamu i zlo.

Sa najboljim željama i radosnom vešću: Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse!