Grad Trebinje
Trebinje

Zakon o držanju opasnih životinja potrebno doraditi (Video)

Zakon o držanju opasnih životinja na nivou Bosne i Hercegovine sa Zakonom na prostoru Republike Srpske su u kontradiktornosti.

Zakon na području Srpske je nedorečen, pa vlasnici pasa ne znaju šta da rade. Neki od njih su kažnjeni, a prema rječima vlasnika pasa ta kazna nema uporište u Zakonu.

Nebojša Kolak