Grad Trebinje
Republika Srpska

Srpska se na berzi do jula zadužuje 215 miliona KM

Republika Srpska planira da se novom aukcijom trezorskih zapisa, koja ja zakazana za 6. april, zaduži 20 miliona KM. Do kraja prve polovine godine planirano je još pet aukcija trezorskih zapisa i obveznica, a ukupno zaduženje RS na tržištu kapitala u ovom periodu iznosiće 215 miliona KM.

Pored trezorskih zapisa, u aprilu je planirana i emisija dugoročnih obveznica od 35 miliona KM.

Još jedna aukcija trezorskih zapisa od 20 miliona maraka planirana je 4. maja, a zatim i 18. maja nova emisija obveznica od 40 miliona KM.

Početkom juna planirana je emisija dugoročnih obveznica od 30 miliona KM, a polovino istog mjeseca i aukcija trezorskih zapisa od 20 miliona.

Srpska je u prvom kvartalu imala jednu emisiju trezorskih zapisa od 20 miliona i jednu obveznica od 30 miliona KM.

CAPITAL: M. Č. Lj.